Eslövs kommun logotyp
YH-logga

Driftingenjör inom kyla, VVS och Energi, 400 YH-poäng

Arbetsmarknaden

Driftingenjören med specifik kompetens inom kyla är en unik, efterfrågad yrkesroll i hela landet. Den fyller ett tomrum inom VVS, Energi- och kylbranschen, där man efterfrågar teoretiska praktiker och praktiska teoretiker. I nuläget saknar branschen folk med system- och konstruktionsförståelse som kan arbeta som projektledare inom installation, drift och underhåll, samt konstruktion och utredning på kyltekniska anläggningar som butiker, köpcentrum, industrier, kontorskomplex, badhus och ishallar. En kunskap och kompetens som är otroligt viktig för att kunna driva anläggningarna optimalt, energieffektivt och säkert.

Utbildningens mål

Utbildningen till driftingenjör ger dig sådana kunskaper, kompetenser och erfarenheter inom områdena kyla, VVS och Energi att du är anställningsbar inom berörda branscher, direkt efter examen. Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser att kunna konstruera och installera tekniska system för uppvärmning, kylning och komfort. Du ska kunna driftsätta, felsöka och underhålla tekniska system för uppvärmning, kylning och komfort. Du ska få kunskaper om hur du energieffektiviserar och miljöanpassar kyltekniska system och kunna välja miljöanpassade köldmedier till kyltekniska system. Dina kunskaper ska lära dig att skapa och leda uppdrag och ta fram beskrivande underlag för upphandling av kyltekniska system. Utbildningen ger dig kunskaper att arbeta med kyl och värmesystem för byggnader, industrier, ishallar, badhus, butiker och mobila anläggningar.

 
Efter examen

Utbildningen ger dig kompetens att kunna arbeta som:
• projekt- uppdragsledare inom kyla, VVS, energi, rör och komfort
• installatör och installationsledare inom kyla, rör och komfort
• konstruktör och projektör inom kyla och komfort
• kalkylator inom kyla, VVS, rör och komfort
• servicetekniker och serviceledare inom kyla, VVS, rör och komfort
• praktisk konsult inom energieffektivisering av tekniska system för uppvärmning, kylning och avfuktning
• praktisk konsult för miljöanpassning av kyltekniska system
 
Utbildningens studieform och omfattning

Utbildningen bedrivs i bunden form på heltid under 2 år. Det innebär 80 veckor varav 20 veckor är LIA, lärande i arbete. LIA-plats söker du som studerande själv. Du har då möjlighet att söka praktik inom det område i branschen som intresserar dig mest.

Behörighet

Uppfyller behörighetsvillkoren för studier inom yrkeshögskolan 3 kap 1—4 §§ förordning (2009:130) om yrkeshögskolan.

Särskilda förkunskaper krävs

Minst matematik 2 med lägst betyg E.  

Urval
Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Läs om urval för driftingenjör här

Kurser

Byggfysik, Konstruktion och miljö, 30 YH-poäng
Examensarbete i byggnaders komfortsystem, 20 YH-poäng
Funktioner i byggnaders komfort, kyl- och VVS-system, 75 YH-poäng
Mätteknik och Drift, 30 YH-poäng
Produktkunskap i komfort kyl- VVS och industrisystem, 75 YH-poäng
Teknisk uppdragsledning, 10 YH-poäng
Tillämpning av naturvetenskapliga ämnen 60 YH-poäng
LIA 1, 10 YH-poäng
LIA 2, 20 YH-poäng
LIA 3, 20 YH-poäng
LIA 4, 25 YH-poäng
LIA 5, 25 YH-poäng
Ändringar i kursplanen kan förekomma
Här finns kursplanen som PDFPDF (pdf, 178.9 kB)

Kontakta oss

Antagningsenheten
0413 ‑ 625 14
antagning.yh@eslov.se

Utbildningsledare
Petra Wahlström
petra.wahlstrom@karlssonclimate.se

***

Samarbetspartners

www.klimatkyl.se
Sweco logga

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

 

Eslövs kommun på facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arragemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler