Eslövs kommun logotyp

Studieekonomi

För mer information besök CSN:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Studiehjälp

Du är berättigad till studiehjälp t.o.m. vårterminen det år du fyller tjugo om du är heltidsstuderande. Dessutom kan man ansöka om vissa tillägg.
Ansökan görs via skolan vid terminsstarten men beslutas av CSN.

Studiemedel

Du kan söka studiemedel fr.o.m. höstterminen det år du fyller 20 år. Studiemedel består av bidrag och lån. Du avgör själv om du vill ha lån, och i så fall hur stor del.
Studiemedel söks via CSN. Blanketter finns också på din skola.
Du kan få studiemedel för studier på heltid, 75 procent och 50 procent.

Det finns två nivåer, generellt respektive högre bidrag.

Det högre bidraget kan du få från och med det år du fyller 25 och om du studerar på grundskole- eller gymnasienivå, men inte om du har 3-årig gymnasiekompetens eller repeterar eller kompletterar ämnen på gymnasial nivå, och inte heller om du går en eftergymnasial utbildning. CSN gör automatiskt en prövning av om du är berättigad till det högre bidraget.

Du måste studera på heltid för att få tilläggslånet, och kan få det under max 120 veckor.

Om du blir sjuk

Anmäl din sjukdom till Försäkringskassan så snabbt som möjligt, helst redan första sjukdagen. Om din anmälan kommer in senare än sju dagar efter den första sjukdagen, måste du ha särskilda skäl för att Försäkringskassan ska kunna godkänna hela sjukperioden.

Du som studerar med studiemedel och har vårdnad om barn kan få tilläggsbidrag.
Om både du och den andre föräldern (vårdnadshavaren) studerar kan bara en av er få bidraget. Du kan få tilläggsbidraget till och med det kalenderhalvår barnet fyller 18 år. Tilläggsbidraget är skattefritt och påverkar inte andra bidrag som exempelvis bostadsbidrag. Du ansöker om tilläggsbidrag samtidigt som du ansöker om studiemedel. Läs mer på www.csn.se.

Den längsta tid man kan få studiemedel på varje utbildningsnivå
Grundskolenivå
Max 80 veckor om du saknar grundskoleutbildning.
Tiden kan dock förlängas med högst 20 veckor för den som behöver extra stöd i att läsa, skriva och räkna.
Max 40 veckor om du har grundskoleutbildning.
Har du tidigare fått andra studiestöd räknas även den tiden in.
Gymnasial nivå
Max 120 veckor om du saknar treårig gymnasieutbildning.
Max 80 veckor om du har treårig gymnasieutbildning eller motsvarande.
Har du tidigare fått andra studiestöd räknas även den tiden in.

Åldersregler
Bidrag: Du kan få bidragsdelen t.o.m. det kalenderår du fyller 54 år.
Lån: Du kan få lån längst t.o.m. det kalenderår som du fyller 50 år, men det begränsas stegvis fr.o.m. det kalenderår du fyller 45 år.

Ansökningstid
Ansökan om studiemedel kan du skicka in när du vill. CSN kan bara bevilja dig studiemedel retroaktivt för högst fyra kalenderveckor från den vecka då ansökan kom in till CSN.

Sidan uppdaterad: 2016-05-10

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler