Eslövs kommun logotyp

 

 

 

 

  

SFI - Svenska för invandrare

Svenska för invandrare, sfi, är en grundläggande utbildning i svenska språket. Utbildningen riktar sig till vuxna invandrare som inte har svenska som modersmål.

 

Är du folkbokförd i en annan kommun än Eslöv men vill söka utbildning i Eslöv behöver du få din ansökan godkänd av din hemkommun.

Sfi syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket samt viss kännedom om svensk kultur.
Sfi-undervisningen är kostnadsfri. Du kan inte få studiestöd från CSN för studier inom Sfi.

Vem får läsa sfi?

  • Du får läsa från och med hösten det år du fyller 16
  • Du ska vara folkbokförd i Eslövs kommun
  • Du saknar grundläggande kunskaper i svenska. 

Hur anmäler man sig till sfi?

Du är välkommen att besöka oss på Östergatan 15 och registrera dig i kö till SFI.


Vi har öppet:

Måndag till fredag kl. 09.00-12.00 och 13.00-15.00
Vid registreringen träffar du en studie- och yrkesvägledare och
tillsammans planerar ni för dina studier.

 

Yrkes-Sfi i Skåne

Yrkes-Sfi i Skåne är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket.
Alla skånska kommuner samt Sölvesborg i Blekinge samverkar genom plattformen för Yrkes-sfi i Skåne. I samarbetet ingår bland andra Arbetsförmedlingen och Lärosäten Syd. Utbildningarna är gratis för dig som vill studera och betalas av din hemkommun.

Här kan du läsa mer om Yrkes-sfi i Skåne >

 

Sfi finns på tre spår:
Vilket spår du ska gå beror på din tidigare utbildning.

  • Spår 1 börjar du på om du inte har gått i skola eller om du har kort utbildning. (Nivå A, B, C, D)

  • Spår 2 startar du på om du har lite längre utbildning.

  • Spår 3 startar du på om du har lång tidigare utbildning.

    Du kan få betyg på alla nivåerna. Spår 3 är slutnivå.

Dagtid eller kvällstid?
På dagtid kan schemat variera mellan både förmiddagar och eftermiddagar. Du får schema när det är bestämt vilken grupp du ska gå i. Du kan även läsa Sfi på kvällstid och på halvdistans.

Flexibla Sfi-studier
Du kan kombinera Sfi studierna med arbete, praktik, språkpraktik eller yrkessvenska.

SFI - Nivå A

I Kurs A läggs stor vikt vid den muntliga produktionen. Du får lära dig att presentera dig och berätta kort om din familj och dina erfarenheter. Du lär dig förstå enkla, muntliga instruktioner. Du får också lära dig det latinska alfabetet och öva på detta genom att läsa och skriva korta ord och meningar. Dessutom får du en del information om grundläggande lagar och regler i Sverige.

SFI - Nivå B

I kurs B bygger du på ditt svenska ordförråd. Du får öva dig på att muntligt beskriva dina egna tidigare kunskaper och upplevelser, samt jämföra dessa med erfarenheter i Sverige. Du får lära dig att kommunicera skriftligt genom att t.ex. skriva korta texter eller meddelande.

Dessutom får du lära dig läsa korta texter med vardaglig karaktär. Du får också viss förståelse för hur de grundläggande demokratiska värderingarna gör sig gällande i Sverige.

SFI - Nivå C

I kurs C utökar du ditt ordförråd ytterligare. Din muntliga förmåga tränas upp i olika typer av samtal. Du får delta i diskussioner om vardagliga ämnen och du får lära dig beskriva dina erfarenheter av t.ex. arbetsliv och kultur och jämföra dem med olika förhållanden i Sverige.

Du får lära dig att läsa och kommentera enkla vardagliga texter samt tolka diagram och tabeller. Du lär dig grundläggande regler i den svenska grammatiken och får praktisera dessa genom att bland annat skriva sammanhängande texter. I kursen diskuterar vi demokratiska värderingar, rättigheter och skyldigheter i Sverige och gör jämförelser med andra länder.

SFI - Nivå D

I kurs D lär du dig att aktivt delta i olika sorters samtal och diskussioner där du förväntas kunna uttrycka dina åsikter eller argumentera för eller emot något. Du får lära dig att uttrycka dig skriftligt med viss språklig variation. I kursen får du läsa och tillgodogöra dig olika sorters texter och reflektera över dess innehåll och syfte.

Du får också lära dig att tolka olika sorters grafiska bilder, diagram och tabeller. Dessutom får du kunskaper om hur det svenska samhället är uppbyggt och fungerar samt om normer och värderingar, rättigheter och skyldigheter.

Sidan uppdaterad: 2018-04-17

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler