Eslövs kommun logotyp

Historia 1b

100 p

Kursen behandlar översiktligt historien från förhistorisk tid till upplysnings-tiden. Tyngdpunkten ligger sedan på industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen. Både historia globalt och i Sverige ges utrymme. Hur historia har använts för att forma identiteter ingår också tillsammans med källkritik.

Psykologi 1

50p

Kursen ger baskunskaper om klassiska teorier i psykologin. Psykoanalysen belyser konflikter, försvarsmekanismer, sömn och drömmar inom det
omedvetna, medan behaviorismen förklarar hur vi lär in tankar, känslor och beteenden. Socialpsykologin fokuserar på samspel mellan människor: rollkonflikter, konformitet, ledarstilar och attityder. Kursens syfte är att öka förståelsen för vårt eget och andras beteenden.

Religionskunskap 1

50p

I kursen behandlar vi kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. Vidare tar kursen upp hur identitet formas i förhållande till religion och livsåskådning, relationen mellan religion och vetenskap, etik samt analys av argument i etiska frågor.

Kursen ges även på halvdistans. Studierna sker i huvudsak via lärplattformen men närvaro i skolan är obligatorisk vid provtillfällen. Kursen går parallellt med den schemabundna kursen vilket innebär att de som läser på halvdistans är även välkomna på de schemalagda passen.

Samhällskunskap 1b

100p

Kursen ger kunskaper om hur det svenska demokratiska samhället växt fram och hur det fungerar i dagens internationella värld. Du får också läsa om massmedia, ekonomi och om lag och rätt. Under hela kursen arbetar vi aktivt med aktuella händelser och nyheter.

Sidan uppdaterad: 2017-11-24

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler