Eslövs kommun logotyp

 

 

 

  

 

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolan till
och med årskurs 9. Undervisningens innehåll är anpassat till vuxna och riktar sig till dig som inte har slutfört grundskolan.

Du väljer själv de ämnen du behöver.

Alla kurser förutom samhällsvetenskap är uppdelad i delkurser och innan du påbörjar dina studier testas du och placeras på rätt delkurs utifrån dina förkunskaper. Den som har annat modersmål än svenska läser svenska som andra språk.

Svenska

Kursen förbereder för fortsatta studier på gymnasienivå. Genom kursen får du arbeta med olika delar av språket och utveckla din förmåga att tala, lyssna, läsa och skriva. Du får öva och repetera sådant som läsning och skrivning av olika sorters texter, stavning, ordkunskap och grammatik. Genom kursen får du möjlighet att tro på din egen förmåga i svenska.
 

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk
att använda svenska språket genom att du får tala, läsa, lyssna och skriva. Läsning av olika slags texter, träning av grammatik och ordkunskap ingår. Du får också insyn i samhällsförhållanden, kultur-traditioner och levnadssätt i Sverige.

ordkunskap och grammatik. Genom kursen får du möjlighet att tro på din egen förmåga i svenska.

Samhällsvetenskap

Kursen ger kunskaper om hur det svenska demokratiska samhället växt fram och hur det fungerar i dagens internationella värld. Du får också läsa om massmedia, ekonomi och om lag och rätt. 

 

Engelska

Kursen ger dig färdigheter i engelska från grunden. Läs- och hörförståelse övas. Grammatiska regler gås igenom. Ytterligare moment är skrivövning, uttalsträning, konversation samt ordinlärning. Målet är att uppnå kunskaper motsvarande årskurs 9.

 

Matematik

Kursen är indelad i delkurser och ger grundläggande kunskaper och färdigheter i matematik. Den omfattar de fyra räknesätten, procent, bråk-räkning och geometri. Du lär dig matematikens språk, uttrycks-former och begrepp och du får möjligheter att använda dig av dem.

Kan jag kombinera med andra kurser?

Du har möjlighet att kombinera studier på grundläggande nivå med sfi och gymnasiala kurser.

Hur lång är utbildningen?

Studietidens längd beror på vilka ämnen du behöver och vilken nivå du börjar på.

Vart vänder du dig om du vill studera?

Tag kontakt med en studie- och yrkesvägledare om du vill ha hjälp med att planera dina studier.

Slutbetyg

I ett slutbetyg från grundläggande nivå ska kurserna svenska, matematik, samhällskunskap och engelska ingå.

Flexibel kurstid

Flera kurser har flexibel kurstid, vilket innebär att kursen kan påbörjas och avslutas utifrån individuell planering. Varje kursstart prövas efter dina individuella förutsättningar.

Kurslitteratur

Du behöver ha boken/ böckerna redan vid kurs-start.

LitteraturlistaPDF (pdf, 168.3 kB)

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler