Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning är för dig som vill studera kurser som motsvarar grundskolan till och med årskurs 9. Du väljer själv de ämnen du behöver. Den som har annat modersmål än svenska läser svenska som andra språk.

På vilken nivå ska du studera?

Vid terminsstart utförs test i matematik, engelska och svenska som andra språk. Du börjar på en nivå som anpassad efter dina förkunskaper. Du har även möjlighet att kombinera studier på grundläggande nivå med sfi och gymnasiala kurser.

Hur lång är utbildningen?

Studietidens längd beror på vilka ämnen du behöver och vilken nivå du börjar på.

Vart vänder du dig om du vill studera?

Tag kontakt med en studie- och yrkesvägledare om du vill ha hjälp med att planera dina studier.

Slutbetyg

I ett slutbetyg från grundläggande nivå ska kurserna svenska, matematik, samhällskunskap och engelska ingå.

Flexibel kurstid

Flera kurser har flexibel kurstid, vilket innebär att kursen kan påbörjas och avslutas utifrån individuell planering. Varje kursstart prövas efter dina individuella förutsättningar.

Sidan uppdaterad: 2016-04-12
Bookmark and Share

Kurser 2016/17

Kurser

Kontakta oss

Eslövs kommun, 241 80 Eslöv
Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se
Org.nr: 212000-1173

Besök oss

Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Följ oss