Eslövs kommun logotyp

Allmän information

Att läsa vid Vuxenutbildningen

Att läsa vid vuxenutbildningen är stimulerande och utvecklande och ökar dina chanser till arbete eller vidare studier.

Inträdeskrav

Du är behörig att studera på Komvux det år du fyller 20 år (höstterminen) eller om du har slutfört utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning. Du ansöker om plats i din hemkommun.

Studieplanering

Studie- och yrkesvägledarna svarar på frågor om utbildningsvägar och hjälper till med studieplanering.

Ansökan och antagning

Du ansöker utbildning till grundläggande och gymnasial vuxenutbildning via ansökningswebben. Vill du ansöka till sfi, suv eller prövning gör du det via pappersblankett.

Om det finns många sökande till varje plats sker urval enligt regler och förordningar. Antagningsbesked meddelas skriftligen till din hemadress. Ansökningar som lämnas in i efterhand behandlas i turordning och i mån av plats. Har du redan ett godkänt betyg i någon kurs hänvisas du till Prövning.

Kursutbudet, kursstarter och studieformer kan förändras.

Prövning

Du kan på egen hand läsa kursen och sedan genomgå prövning. Detta gäller även om du redan har betyg i kursen. En förutsättning är att kursen ges och att behörig lärare för kursen finns tillgänglig.

Du ansöker om prövning på särskild blankett som lämnas till expeditionen på vuxenutbildningen. Prövningen kostar 500 kronor. Har du betyget Icke godkänt eller betyget F är prövningen kostnadsfri. Ansökan för prövning skall vara expeditionen tillhanda: 20 augusti för prövning höstterminen och 20 januari för prövning vårterminen.

Validering

Du kan få tidigare utbildningar eller yrkeskunnande prövade och validerade. Kontakta Studie- och yrkesvägledning för information.

Elevråd och inflytande

Som studerande vid vuxenutbildningen ges du stora möjligheter att påverka din studietid. Studieformer, val av läromedel och examinationer kan du diskutera med kursdeltagare och undervisande lärare. Vill du engagera dig i frågor som rör vuxenutbildningen eller i andra studiefrågor kan elevråd bildas. Elevrådet har reglebundna möten med rektor och personal.

Studieformer

Vid vuxenutbildningen finns tre studieformer:

Schemabunden undervisning som läses enligt ett fast schema.

Halvdistans. Kurserna har flexibel kurstid och är individuellt anpassade med ett fåtal obligatoriska lektionspass och möten. Studieformen bygger på skrivna instruktioner och självstudier. Viss studievana krävs.

Flexibel kurstid

Flera kurser har flexibel kurstid, vilket innebär att du kan på börja och avsluta kursen efter dina önskemål. Varje kurstart prövas efter individuella förutsättningar.

Kursmål, betyg och studieresultat

Varje kurs har ett antal kursmål att uppnå. Vid varje kursstart får du kursmålen presenterade av läraren. Tillsammans med läraren och andra kursdeltagare görs en planering för att uppnå kursmålen.

vid kursen slut sätter läraren ett betyg. Betyget kan inte överklagas. Betyg utfärdas efter genomförd kurs och hämtas ut av eleven. Betyg sammanställs i samlat betygsdokument. Efter fullständig utbildning på grund- eller gymnasial nivå får du ett slutbetyg. Vid betyget F kan man beviljas att gå om kursen om särskilda skäl talar för detta t ex. långvarig sjukdom. I övrigt hänvisar vi till prövning.

LitteraturlistaPDF (pdf, 50.7 kB)

Här hittar du vilka böcker du behöver för att studera här på Komvux Eslöv.

Studiestöd

Som stöd finns lärare och specialpedagoger som hjälper om du fastnat i dina studier. I hela huset finns trådlöst nätverk öppet för elever. Särskilda studieplatser och grupprum finns tillgängliga för elever. Studieverkstaden är öppen för alla. Du har även möjlighet att ändra din studieplan om du behöver mer tid för dina studier än vad som planerats från början. Tala med studie- och yrkesvägledarna.

Aktivt studerande, frånvaro och ledighet

Frånvaro p g a. sjukdom och vård av barn meddelas expeditionen. Ledighet beviljas av rektor om särskilda skäl finns. Vid hög frånvaro kan din studieplats strykas och dina studiemedel påverkas.

Studiemedel

Studiemedel kan du söka fr o m. höstterminen det år du fyller 20. Studiemedel består av bidrag och lån. Du avgör själv om du vill ha lån och i så fall hur stor del. Du kan få studiemedel på 100, 75 och 50%. För mer information kontakta CSN, www.csn.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dokument

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler