Eslövs kommun logotyp

Eslövs grundskolor klättrar i rankning

Eslöv tar ett stort kliv från plats 147, år 2015 till plats 66 i år, visar SKL:s Öppna jämförelser – grundskola som fokuserar på elevernas kunskapsresultat.

I rankningen för 2016 kan man läsa att Eslövs niondeklassare presterar väl och gör förbättringar i samtliga mått;

  • elever som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen,
  • genomsnittligt meritvärde,
  • elever som är behöriga till yrkesprogram.

Sammantaget ligger kommunens betyg i de olika måtten högre än det nationella genomsnittet.

Rankningen baseras på olika faktorer som har dels med de faktiska resultaten att göra, exempelvis betyg och meritvärde, men också modellberäknade värden som tar hänsyn till kommunens förutsättningar, till exempel storlek på kommunen, läge och socioekonomiska faktorer.

Det är andra året som rankningen görs med denna modell, och att Eslöv gör stora förbättringar är inget som kommer oväntat enligt David Westlund, ordförande i barn- och familjenämnden.

- Det visar vilken hög nivå pedagogiken i Eslövs skolor håller och är ett resultat av det goda arbete som bedrivs av alla som jobbar i nämndens verksamheter.

Även Kerstin Melen-Gyllensten – förvaltningschef för Barn och Utbildning, gläds över rankningen och att det kvalitativa förbättringsarbetet börjar ge resultat.

- Det är väldigt kul att vårt arbete ger resultat, jag känner mig stolt över alla medarbetares insatser och det engagemang som finns för att göra våra skolor ännu bättre.

Läs rapporten i sin helhet genom att klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler