Eslövs kommun logotyp
Teknikcollege Mitt i Skåne

Teknikcollege Mitt i

Skåne, TCMiS

Om Teknikcollege – TCMiS

Fredagen den 12e september 2008 blev regionen Höör, Hörby och Eslövs kommuner ett ackrediterat Teknikcollege och samtidigt ackrediterades Bergagymnasiet som utbildningssamordnare.

Utbildningar 

För närvarande ingår två av gymnasieskolans program: Industritekniska programmet (IN)öppnas i nytt fönster och Teknikprogrammet (TE)öppnas i nytt fönster. Vi genomför utbildningar för vuxna.

Profiler

Teknikcollege Mitt i Skåne har valt att profilera sig mot entreprenör-skap eftersom regionen har många små och medelstora företag som vid nyrekrytering söker personer med en bred generell teknisk kompetens.

Utökat program 

På TCMiS läser du alla de ämnen som normalt ingår i respektive program, inklusive samtliga kärnämnen. Du har också möjlighet att lägga till ytterligare motsvarande 500 poäng i syfte att bredda sin utbildning.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

Stora delar av utbildningen genomförs ute på företag eller på skolan i samarbete med företag. De regionala företagen har stort inflytande på kursinnehållet.

Samarbete

TCMiS samarbetar med Malmö Högskola i vissa delar av utbildningen, särskilt inom Teknikprogrammet. Det skall finna möjlighet att läsa vissa högskolekurser redan under gymnasietiden.

Vad kan du göra efter din utbildning

Mer information får du här

Fler utbildningar 

Fler utbildningar för vuxna kommer att genomföras på TCMiS, inte minst utbildningar inom den nya yrkeshögsskolan och kompetens-utveckling för redan yrkesverksamma.

Utvecklingscentrum

Nyetablerade såväl som redan befintliga företag kan använda TCMiS som en del av sin utvecklingsavdelning och kunna få hjälp i olika projekt.

Målsättning

Målsättning är att TCMiS i framtiden ska vara ett Tekniskt Utvecklingscenter för regionen som hjälper företag med både teknisk utveckling och teknisk kompetens.

 

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler