Eslövs kommun logotyp

Centrala undervisningsgruppen

Elever kommer till centrala undervisningsgruppen för att deras skolsituation av olika skäl blivit ohållbar. Under olika perioder får därför eleverna extra stöd i sin undervisning på centrala undervisningsgruppen.

Målet är att eleverna ska komma tillbaka till sin hemskola igen. Insatsen i särskild undervisningsgrupp är frivillig, men ska initieras och/eller godkännas av rektor innan placering görs.
 
Centrala undervisningsgruppen arbetar kommunövergripande och har plats för 22 elever i årskurs 6-9. För dessa elever finns det 12 personal, arav lärare, specialpedagog, resurspedagog, fritidsledare, elevhandledare.
 
Centrala undervisningsgruppen tillhör förvaltningen Barn och Utbildning och har väletablerade samarbetsformer med socialtjänsten som även ingår i förvaltningen.

Kontakta oss

Enhetschef

Anders Velin-Persson
072-974 30 07

Skolassistent

Ann-Louise Håkansson
0413-622 38

Adress:
Lapplandsvägen 3
241 34 Eslöv

Telefon
0413-629 14

Mera läsning

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler