Eslövs kommun logotyp

Centrala undevisningsgruppen

Elever kommer till centrala undervisningsgruppen för att deras skolsituation av olika skäl blivit ohållbar. Under olika perioder får därför eleverna extra stöd i sin under-visning på resursskolan.

Målet är att eleverna ska komma tillbaka till sin hemskola igen. Insatsen i särskild undervisningsgrupp är frivillig, men ska initieras och/eller godkännas av rektor innan placering görs.
 
Centrala undervisningsgruppen arbetar kommunövergripande och har plats för 14 elever i årskurs 6-9. För dessa elever finns det åtta personal, varav sex lärare, en fritidspedagog och en fritidsledare.
 
Centrala undervisningsgruppen tillhör förvaltningen Barn och Utbildning och har väletablerade samarbetsformer med socialtjänsten som även ingår i förvaltningen.

Kontakta oss

Enhetschef

Anders Velin-Persson
072-974 30 07

Skolassistent

Ann-Louise Håkansson
0413-622 38

Adress:
Lapplandsvägen 3
241 34 Eslöv

Telefon
0413-629 14

Mera läsning

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler