Eslövs kommun logotyp

Alkohol

Alkohol är en drog som är tillåten för vuxna, men långt ifrån ofarlig. Vid konsumtion av alkohol ökar risken att bli utsatt för olyckor, våld och övergrepp. Missbruk av alkohol leder till fysiska och psykiska skador, precis som missbruk av andra droger.

  
Att som förälder bjuda eller köpa ut alkohol till sina tonåringar är dumt och framför allt olagligt. De som köper alkohol till ungdomar begår ett brott. Straffet för langning av alkohol är böter eller fängelse i maximalt två år. Är langningen av grövre karaktär kan det innebära fängelse i 4 år.
 
Föräldrar är viktiga förebilder som i hög grad påverkar ungdomars alkoholdebut och konsumtionsvanor. Forskning visar att föräldrar som inte bjuder på alkohol hemma, inte köper ut och inte accepterar drickande före 18 års ålder, bidrar till att tonåringen börjar dricka senare, att de dricker mindre och får färre problem kopplade till alkohol.
 
Bjud inte på alkohol hemma. Argumentet "Då vet jag vad hon/han dricker" håller inte. Det enda du vet är att din ungdom dricker. Erfarenheten säger att många ungdomar fortsätter dricka med kompisarna när de lämnat hemmet. Det som föräldrarna bjuder på blir bara en bonus.
 
Ofta pratar man om alkohol som en inkörsport till narkotika. Detta stämmer inte. Däremot vet man att nästan alla som provar narkotika för första gången gör det under alkoholberusning.
 
Det är större risk att ungdomen provar narkotika om de har tillåtande föräldrar som bjuder på alkohol, köper ut eller tycker det är okej att ungdomen dricker alkohol när de är ute och roar sig.
 
Det är viktigt att du som förälder förmedlar att nykterhet är normalt.

Samhället säger nej!

Vad säger du?

KONTAKTA OSS

Drogförebyggande samordnare

Telefon: 0413-621 55 

Folkhälsostrateg

Telefon: 0413-626 97

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler