Eslövs kommun logotyp

Elevenkät - Elevernas arbets-miljö och trivsel

Ett av Barn- och familjenämnden mål är att elevernas lust att gå till skolan och trivseln i skolan ska öka. Detta följs upp årligen via enkäten "Lusten att gå till skolan" som besvaras av eleverna i årskurs 5 och 7.

Resultaten presenteras dels med ett medelvärde utifrån elevernas svar på hur väl ett påstående överensstämmer med deras uppfattning i en fyragradig skala (femgradig skola t o m 2011) och dels utifrån områdena kamratrelationer, psykosocial arbetsmiljö, delaktighet i undervisningen, inflytande och fysik arbetsmiljö. Eleverna som har besvarat enkäten har, förutom att de svarat på i vilken grad ett påstående stämmer, dessutom fått rangordna vilka påstående som är de tio viktigaste för dem.

Resultaten på enkäten finner du här:

2012

2011

2010

Rapport 2012

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler