Eslövs kommun logotyp

Pedagogisk arbetsplan

Förväntningar på föräldrar

 • Hålla modersmålet levande
 • Vara aktiva hemma och följa upp elevens skoluppgifter
 • Samarbete mellan modersmålslärare och föräldrar, och hålla flitig kommunikation.
 • Meddela frånvaro i god tid
 • Motivera barnen för modersmålet.
 • Berätta om ursprungslandets kultur och historia. Familjens historia.

Förväntning lärare

 • Bemöter eleven på dess kunskapsnivå
 • Utveckla elevens kunskaper maximalt
 • Pedagogiskt och metodiskt arbetssätt att utveckla barnens modersmål för att uppnå målen i läroplanen.
 • Eleverna ska känna sig trygga och bekräftade i undervisningssituationen.
 • Eleverna ska bli motiverade av undervisningen

Förskoleklass

(planen kan variera något beroende på vilket språk den berör)

Mål

 • Känna till olika fonem och bokstäver
 • Kunna räkna till 1-10 på modersmålet.
 • Kunna färger och enkla former
 • Kunna känna igen flaggor från områden där modersmålet talas
 • Känna till veckodagar, månader, årstider
 • Enkla begrepp inom områdena frukt, djur, trafik, mat, hem och familj

Innehåll

 • Arbetet ska baseras på lek, sång och musik.
 • Arbeta med traditioner och högtider
 • Lyssna på sagor och berättelser.
 • Samtala och återberätta sagor.
 • Lära sig att arbeta i grupp och kunna lyssna på andra.

Årskurs 1

(planen kan variera något beroende på vilket språk den berör)

Mål

 • Ska kunna läsa enskilda ljud och stavelser
 • Kunna alla bokstäver i modersmålet
 • Kunna skriva sitt namn och korta ord
 • Kunna enkla prepositioner på modersmålet
 • Kunna veckodagarna och månaderna
 • Känna till de viktigaste artighetsfraserna och kunna jämföra dem med hur man gör och säger i Sverige
 • Kunna ta enkla instruktioner på modersmålet
 • Kunna räkna från 1 till 20.
 • Kunna lite djur och växter från regionen där modersmålet talas.

Innehåll

 • Arbeta med sagor och berättelser samt rim och ramsor
 • Arbeta med att skriva bokstäver och siffror
 • Tala om sin kulturs traditioner och högtider
 • Kopiera skrifter

Årskurs 2

(planen kan variera något beroende på vilket språk den berör)

Mål

 • Kunna räkna till 100
 • Kunna läsa enkla och elevnära meningar på modersmålet
 • Kunna uttrycka olika känslor på modersmålet
 • Kunna kroppsdelarna

Innehåll

 • Muntligt berättande
 • Arbeta med återberätta i olika sammanhang

Årskurs 3

(planen kan variera något beroende på vilket språk den berör)

Mål

 • Kunna skriva enklare texter på ämnen som är välkända för eleverna
 • Kunna uttal, betoning och satsmelodi på modersmålet och kunna jämföra med svenskan
 • Kunna klockan

Innehåll

 • Arbeta med sånger och musik på modersmålet
 • Titta på filmer där modersmålet talas
 • Läsa texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Arbeta med läsförståelse och lässtrategier.

Årskurs 4

(planen kan variera något beroende på vilket språk den berör)

Mål

 • Kunna läsa en åldersadekvat faktatext
 • Kunna jämföra enkla likheter och olikheter mellan svenskan och modersmålet.
 • Kunna läsa med flyt

Innehåll

 • Arbeta med lexikon och ordböcker
 • Arbeta med enkel grammatik
 • Arbeta med synonymer

Årskurs 5

(planen kan variera något beroende på vilket språk den berör)

Mål

 • Känna till en känd poet eller författare på elevens modersmål.
 • Känna till några viktiga historiska händelser från områden där modersmålet talas.

Innehåll

 • Arbeta med historia kopplat till modersmålet.
 • Arbeta med poesi skrivet på modersmålet.
 • Modersmålets geografi

Årskurs 6

(planen kan variera något beroende på vilket språk den berör)

Mål

 • Kunna jämföra livsförhållande mellan Sverige och områden där modersmålet talas.
 • Kunna göra en enkel presentation i tal och skrift
 • Kunna hitta sidor på Internet skrivna på modersmålet

Innehåll

 • Arbeta med uppsatsskrivning på modersmålet

Årskurs 7

(planen kan variera något beroende på vilket språk den berör)

Mål

 • Kunna koppla det lästa med egna erfarenheter
 • Kunna delta i diskussioner med förbestämt tema.
 • Kunna använda ordböcker och andra hjälpmedel för stöd vid skrivande och översättning

Innehåll

 • Arbeta med religionens betydelse för kulturen i områden där modersmålet talas och jämför med Sverige
 • Arbeta med diskussion kring olika texter
 • Arbeta med kända författare, konstnärer och poeter med anknytning till modersmålet.

Årskurs 8

(planen kan variera något beroende på vilket språk den berör)

Mål

 • Kunna läsa och förstå en dagstidning på modersmålet
 • Kunna den grundläggande grammatiken i modersmålet och kunna jämföra den med svenskan
 • Kunna jämföra olika dialekter och skriftspråket

Innehåll

 • Arbeta med olika media som till exempel: internet, dagstidningar, film och musik.
 • Arbeta med olika former av diktamen
 • Arbeta med muntliga och skriftliga presentationer på modersmålet

Årskurs 9

(planen kan variera något beroende på vilket språk den berör)

Mål

 • Kunna skriva korrekta offentliga dokument (brev, ansökningar mm)
 • Kunna leda en diskussion
 • Kunna översätta texter med svårighetsgrad anpassad till eleven från svenska till modersmålet och tvärt om

Innehåll

 • Arbeta med demokrati och kunna jämföra styrelsesätt i Sverige med områden där modersmålet talas.
 • Arbeta med aktuella samhällsfrågor i Sverige och regioner där modersmålet talas.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler