Eslövs kommun logotyp

Skolk ur elevernas och skolans perspektiv

En intervju- och dokumentstudie

Avsaknad av vuxenstöd, relationer och utmaningar i skolan kan vara anledningar till ett utanförskap och förklaring till varför en elev skolkar, visar Anne-Sofie Strands avhandling. "Att skapa bättre relationer, både mellan lärare och elever men också mellan eleverna, är ett exempel på hur systemkrafter kan bli positiva krafter", menar Anne-Sofie Strand.

Denna avhandling har studerat, vilka systemkrafter i skolsystemet som utgör stödfaktorer respektive riskfaktorer för att systemet ska vara i balans. Detta har skett utifrån delstudier som lyft hanteringen och uppföljning av skoldokumentation, visat på skolk som ett försvar eller ursäkt utifrån ungdomarnas perspektiv, redogjort skolpersonalens självpositioneringar samt attriberingar av eleverna och till sist redovisat undersökning av olika stödfaktorer utifrån källmaterial i de tidigare studierna.

Mer information finns på Skolportens webbsida, Skolk ur elevernas och skolans perspektiv
Publicerat 2013-10-28

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler