Eslövs kommun logotyp

Forskning om undervisning och lärande

Logga Forskning om undervisning och lärande

ForskUL, Forskning om undervisning och lärande, är en vetenskaplig tidskrift för praktiknära forskningsprojekt inom skola och förskola.

ForskUL utkommer med två till tre nummer per år, med ambitionen att publicera forskningsresultat som kan ge lärare bättre teoretiska och praktiska redskap i sitt arbete. Artiklarna ska lyfta praktiknära forskning och utgå från de professionella problem lärare har att hantera och tala direkt till lärare.

Tidskriften har en redaktion och en redaktionskommitté med framstående forskare inom skolans och förskolans olika ämnesområden. Artiklarna granskas enligt peer review-system.

Artiklarna är på svenska och finns tillgängliga och nedladdningsbara som pdf på forskul.se.

Nummer 1-9, Forskning om undervisning och lärande

Publikationer av den vetenskapliga tidskriften Forskning om undervisning och lärande

Nummer 1-9
Den vetenskapliga tidskriften Forskning om undervisning och lärande har föregåtts av tryckta häften med samma namn. Nio publikationerna gavs ut under åren 2009 till 2012 och artiklarna i dessa nummer handlar om behovet och förekomsten av praktiknära forskning utifrån olika teman. Dessa artiklarna är däremot inte renodlade forskningsartiklar som granskat enligt peer review-förfarande.

Volym 4, nummer 1, 2016

ForskUL presenterar i detta nummer fyra artiklar. Två artiklar handlar om matematikundervisning. Den ena gäller undervisning om rationella tal i åk 4 - den andra om hur högpresterande elever kan stimuleras och utvecklas längre i sitt matematiska kunnande. En tredje artikel behandlar religionsundervisningen på mellanstadiet med fokus på utveckling av elevernas förmåga att relatera religiösa rituella handlingar till centrala tankegångar. Den fjärde artikeln analyserar danspedagogers ämnesspecifika språk, som delvis bygger på en muntlig tradition och sker både verbalt och kroppsligt.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler