Eslövs kommun logotyp

Sammanställning av resultat

Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun 2013

I denna rapport beskrivs elevernas studieresultat i Eslövs grundskolor läsåret 2012-2013. De områden som presenteras är läskunnighet i årskurs 2, måluppfyllese i årskurs 3, betygsutfall, meritvärde och gymnasiebehörighet för årskurs 6 och årskurs 9 samt elevernas trygghet och studiero.

Läskunnighet i årskurs 2 bedöms utifrån ett kartläggningsmaterial vid namn God läsutveckling. Bedömningskriterier för elevernas läskunnighet har tagits fram i förvaltningen och utifrån dessa gör alla lärare sin bedömning.

Måluppfyllelsen i årskurs 3 grundar sig på lärarnas bedömning utifrån läroplanernas kunskapskrav.

Betygsutfall, meritvärde och gymnasiebehörighet för årskurs 6 och årskurs 9 grundar sig på den betygssättning lärarna gjorde vid vårterminens slut 2013 och utifrån betygskriterier i läroplanen Lgr 11. För att få fram ett resultat kring elevernas trygghet och studiero används en enkätundersökning som elever i årskurs 3-9 besvarade under april månad 2013. Enkäten benämns Min skolvardag.

Rapporten ger en generell bild av de utvecklingsinsatser som gjorts under ledning av grundskolornas rektorer och förvaltningsledning.

Klicka härPDF (pdf, 458.3 kB) för att hämta rapporten.

Kvalitet i grundskolan 2012
Klicka härPDF (pdf, 467.1 kB) för att hämta rapporten.

I en rapport presenteras elevernas studieresultat. Meritvärdet har ökat för avgångsbetygen för årskurs 9. Den visar även att andelen elever som är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram har sjunkit. Rapporten belyser ett antal faktorer som behöver förbättras för att eleverna i Eslövs kommun ska nå högre studieresultat.

Förvaltningen Barn och Familjs arbete med att förbättra kvaliteten i utbildningen har påbörjats. Fler insatser kommer att komplettera eller förstärka detta utvecklingsarbete för att ge eleverna en bättre utbildning och öka elevernas möjligheter till högre studieresultat.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler