Eslövs kommun logotyp

Sammanfattning av det systematiska arbetet

Kvalitetsarbete är en sammanfattande benämning på insatser där kvaliteten och möjligheter till förbättringar uppmärksammas och förbättringsarbetet planeras, genomförs och utvärderas i en kontinuerlig process utifrån läroplanens mål.

I skollagen finns ett tydligt krav på att kvalitetsarbetet ska vara systematiskt och rektor ansvarar för att det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs och dokumenteras för verksamheten. Arbetet ska ske tillsammans med skolans lärare, övrig personal och med eleverna.

I Eslövs kommun pågår kvalitetsarbetet i syfte att ständigt förbättra verksamheten. Arbetet är väl systematiserat i planer och kalendarium som verksamheten arbetar efter. Vid varje läsårs slut upprättas en sammanfattning av det systematiska kvalitetsarbetet för varje skola. Dessa återfinns på respektive skolas hemsida.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler