Eslövs kommun logotyp

Behandling av personuppgifter i EdWise

Säkerhet och sekretess är viktigt. Skolan måste sköta dokumentationen och personuppgiftsbehandlingen och informationen om densamma enligt skolans uppdrag och enligt läroplanen, grundskoleförordningen, personuppgiftslagen, offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen.

Förvaltningen Barn och Familj i Eslövs kommun behandlar personuppgifter i EdWise. Barn och Familj är "personuppgiftsansvarig", vilket innebär ansvar för att dessa personuppgifter behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL). Personuppgifterna sparas i datasystemet så länge behandlingen är aktuell och relevant samt gallras därefter enligt Barn- och familje-nämndens arkiv- och gallringsplan.

Mellan Barn och Familj och Tieto (leverantör av EdWise) finns ett avtal som reglerar Tietos del av ansvaret. I Tietos ansvar ingår att vara leverantör av lärplattformen, lagra information och göra säkerhetskopior av densamma.

Länkar

Logga in till EdWise>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kort film om hur du loggar in till EdWise
Filmen är indelad i olika avsnitt. Du kan välja att Spela kontinuerligt, då visas alla stegen efter varandra, eller klicka på ett steg i taget. Manualer/instruk-tionsfilmer kommer att finnas i EdWise under Länkar/..Delade länkar

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler