Eslövs kommun logotyp

Tagred El-Haj

Kaj Wilhelmsson

Tagred är legitimerad lärare i
sv/so samt engelska. Hon undervisar
i årskurs 5 på Stehagskolan.

Jag tror på ett livslångt lärande och att trygghet, tillit och ett tillåtande klimat måste finnas i skolan, vilket i sin tur ökar måluppfyllelsen hos eleverna.

Det gäller att få eleverna motiverade, engagerade och att få dem att bli involverade i sin lärandeprocess. För att eleverna ska bli motiverade måste de få känna att de lyckas utifrån sina egna förutsättningar. Därför är det viktigt att vi möter var och en där de befinner sig i utvecklingen och ger dem rätt redskap för att utveckla sina förmågor hela tiden.

I min undervisning är målen tydliga för eleverna och de reflekterar regelbundet över sitt lärande. Lärandet sker bl.a genom kamratbedömning och formativ bedömning. Vi arbetar med The Big Five då förmågorna medvetandegörs i alla ämnen. Jag anser att kommunikationen är viktig eleverna sinsemellan samt mellan lärare - elev för kunskapsutvecklingen.

Eftersom jag tycker att föräldrarna måste involveras i sitt barns lärande har vi ett privat instagramkonto och på så vis får föräldrarna insyn på skolarbetet. Förhoppningsvis skapar detta trevliga diskussioner kring middagsbordet.

Att ha vetgiriga och nyfikna elever är ett kvitto på att vi lyckas. Kunskap ska vara coolt, som någon sa.

Kontakta oss

Tagred El-Haj

Telefon till expeditionen
på Stehagskolan
0413-640 73

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler