Eslövs kommun logotyp

Linda Nilsson

Kaj Wilhelmsson

Linda är legitimerad lärare. Hon
undervisar i årskurs 1-3 på
Ölyckeskolan i Löberöd.

Jag har arbetat 16 år som lärare och har framför allt intresserat mig för att utveckla mitt arbetssätt i svenska. Min styrka är att få alla elever känna lust att lära och läsa samt att skapa en positiv atmosfär i klassrummet där alla känner lust att arbeta.

Att eleverna får den bästa tänkbara starten i att lära sig läsa och skriva är mitt viktigaste uppdrag som lärare. Bra läskunnighet är dels viktig för inlärningsförmågan och är dels grunden till att ta till sig kunskap inom andra ämnen.

Den filosofi jag arbetar utifrån och det som genomsyrar min undervisning är tron på att alla elever kan och vill prestera sitt allra bästa om de bara känner att någon verkligen tror på dem. Därför arbetar jag inte bara med mitt sätt att undervisa utan jag arbetar också mycket med att skapa goda och starka relationer med mina elever och deras föräldrar. Är föräldrarna positiva till mig, blir de positiva till skolan och då överför de detta till sina barn som då gör sitt yttersta för att nå bra skolresultat.

Kontakta oss

Linda Nilsson

Telefon till expeditionen
på Ölyckeskolan
0413-641 50.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler