Eslövs kommun logotyp

Lena Rosdahl

Anette Engström

Lena är är legitimerad lärare och
arbetar på Fridasroskolan.

Jag arbetar med många olika saker, bland annat ingår jag i Fridasroskolans Likabehandlingsgrupp. Arbetet med likabehandling är viktigt och måste hållas levande, helt enkelt blir en del av vardagen.

Samarbetet mellan skola och föräldrar är oerhört viktigt för alla parter. Jag använder sedan ett par år tillbaka en blogg för att upprätthålla denna kontakt. Via bloggen kan föräldrarna ta del av veckoplaneringar, pedagogiska planeringar, bra och viktiga länkar, information från Samrådsmöten och annan information som gagnar föräldrarna.

Jag arbetar också aktivt med elevernas delaktighet i skolan. Det är viktigt att eleverna vet vad som förväntas av dem, vad som står i Lgr11 (grundskolans läroplan) och vad det innebär för dem.

Det är viktigt att ha ett öppet klimat och låta eleverna få komma med förslag och idéer om hur vi ska arbeta och hur vi ska redovisa arbetsresultaten. Vi arbetar formativt under resans gång så att vi vet var vi befinner oss.

Elevernas förslag har resulterat i många redovisningssätt, allt från att göra en film till att göra en engelsk tidning. För mig har det varit viktigt att våga testa elevernas förslag, även om de ibland har varit väldigt annorlunda än de traditionella sätten. Mina elever har gett mig mycket genom att de vågar och jag upplever det som att jag har utvecklats med hjälp av dem.

Eleverna är högst delaktiga i sina utvecklingssamtal eftersom de leder dessa själv. Detta är något jag vill och hoppas kunna utveckla framöver.

Det ska vara kul att gå i skolan! Därför vill jag ge mina elever en varierande undervisning. Alla lär sig på olika sätt och för mig är det viktigast att eleverna får möjlighet att pröva olika sätt att lära.

Kontakta oss

Lena Rosdahl

Telefon till expeditionen
på Fridasroskolan
0413-623 46


Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler