Eslövs kommun logotyp

Kaj Vilhelmsson

Kaj Wilhelmsson

Kaj är legitimerad lärare och
IKT-pedagog. Han undervisar
i årskurs 1-3 på Stehagskolan.

Jag arbetar främst med läsinlärning, läs och skrivutveckling samt formativ bedömning. Jag är även mentor för lärare under deras introduktionsår.

I läs- och skrivinlärningen har jag ett strukturerat och individualiserat arbetsätt. Läsinlärningsmetoden jag har valt att använda mig av är Arne Tragetons metod "Att skriva sig till Läsning". Här är användandet av IKT ett av verktygen för att nå målen. Elevernas framsteg dokumenteras i materialet "God Läsutveckling" av Ingvar Lundberg. Dessa metoder tillsammans med individualiserad läsinlärning, där målet är att varje elev ska få utvecklas i sin egen takt, gör att mina elever når en hög måluppfyllelse i läsning.

I mitt arbete med formativ bedömning utgår jag alltid ifrån en LPP "Lokal pedagogisk planering" som är skapad tillsammans med eleverna. Detta arbetssätt gör att eleverna får insyn och känner delaktighet i vilka mål som ska uppnås i arbetsområdet. I den formativa bedömningen är det viktigt att man ger utrymme för dialog mellan lärare-elev och elev-elev.

På Stehagskolan arbetar vi med en klass i varje årskurs och mentorer i klasserna. Jag och förstelärare Catarina Ewerlöf har ett mycket tätt och nära samarbete. Det gör att vi ständigt har utrymme och möjligheter för pedagogiska diskussioner, dessutom har eleverna alltid mer än en pedagog att tillgå. Detta medför att eleverna känner en stor trygghet och vi lärare kan möta dem med större variation än vad som är möjligt när man är ensam lärare i klassen.

Kontakta oss

Kaj Vilhelmsson

Telefon till expeditionen
på Stehagskolan
0413-640 73

Blogg

Länk till Kajs blogg

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler