Eslövs kommun logotyp

Inga-Lill Wallin

Sara Björck

Inga-Lill är legitimerad lärare och
arbetare som klasslärare på
Norrevångsskolan, årskurser 1-3.

Jag heter Inga-Lill Wallin och jobbar på Norrevångsskolan i åk 1-3 där jag undervisar i alla ämnen förutom slöjd, musik och idrott.

I skolan måste alla elever känna att de förstår intentionerna med undervisningen och hur de ska arbeta för att lyckas. I mitt klassrum har vi en ständig dialog om vad man måste kunna och hur man ska komma dit. Klassrumsklimatet är öppet och lärandet sker mycket i samspel elev-elev och lärare-elev. Eleverna dokumenterar och utvärderar sin kunskaps- och förmågeutveckling i en bok som vi kallar "Mitt lärande". I denna bok finns även pedagogiska planeringar för varje arbetsområde samt elevernas individuella mål. Jag tror att om vi synliggör lärandet och ökar inflytandet så ökar även det individuella ansvarstagandet hos eleven.

Mitt fokus handlar även mycket om att utveckla och förbättra undervisningen så att den blir formativ. Utifrån Dylan Wiliams teorier om formativ bedömning arbetar jag med mina kolleger fram arbetssätt som ska ge oss verktyg för att kunna utveckla, förändra och dokumentera undervisningen i syfte att alla elever ska ges ökade möjligheter att utveckla de förmågor som står i kursplanerna.  

Kontakta oss

Inga-Lill Wallin

Telefon till expeditionen
på Norrevångsskolan
0413-622 69

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler