Eslövs kommun logotyp

Henrik Levau

Anna W Jörgensen

Henrik är legitimerad lärare
och arbetar på Harlösa skola,
årskurserna 4-6.

Henrik arbetar i första hand med skolämnena svenska, SO, idrott och matematik. Hans specialistområde handlar dock mer om pedagogiskt ledarskap och ämnesöverskridande teman som kommunikation, sociala frågor samt gruppdynamik. Han har en väldokumenterad förmåga att skapa ett tillåtande och tryggt klimat i de klasser han arbetar i, vilket i sin tur leder till ökad måluppfyllelse hos eleverna.

I grunden utgörs Henriks undervisning av tydlighet, noggrannhet och struktur. Utifrån detta visar han sedan ett stort mått av lyhördhet inför eleverna - vilket gör att det reella elevinflytandet blir stort, men alltjämt inom ramarna för vad som är rimligt och möjligt i den aktuella elevgruppen.

En annan framgångsfaktor i Henriks lärargärning är hans ständiga strävan efter att hitta elevernas positiva utvecklingsområden. Genom att påvisa vad eleverna faktiskt kan, snarare än motsatsen, skapas självkänsla och självförtroende i klassen som gör att eleverna vill lära sig mer och utveckla nya förmågor.  

Kontakta oss

Henrik Levau

Telefon till expeditionen
på Harlösa skola
046-71 37 31

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler