Eslövs kommun logotyp

Eva-Marie Rudolfsson

Eva-Marie Rudolfsson

Eva-Marie är legitimerad lärare
på Östra skolan, årskurs 1-3.
Hon har lång erfarenhet av
möte med barn och familjer
med utländsk bakgrund.

Jag arbetar främst med läs- och skrivutveckling i ett andraspråks-perspektiv. I detta arbete brinner jag för att utveckla god förståelse och kunskap med tydliga och konkreta undervisningsmetoder som stimulerar elevernas motivation och lust att lära i en lugn och trygg miljö.

Jag anser att alla elever ska få känna sig som goda läsare utifrån sin egen förmåga oavsett kön, språklig, kulturell och socioekonomisk bakgrund. I mitt arbete utgår jag därför mycket från elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter där kommunikation och samspel främjar och inspirerar till utveckling.

En fördel i detta arbete är att det finns möjlighet att få lära med stöd av alla tänkbara metoder och att hitta det sätt/metod som passar varje elev. Parallellt med detta arbete är det oerhört viktigt att eleverna har kunskap om och förståelse för vad som krävs av dem. Detta tydliggörs för eleverna med diskussion om och kring kursplanemål med tillhörande kunskapskrav som sedan utmynnar i förenklade lokala pedagogiska planeringar. Jag anser att det är först när eleverna har kunskap om målen som ett lärande sker.

I samarbetet med föräldrarna anser jag att insyn, tydlighet och delaktighet är betydelsefulla ledord för att nå ökad utveckling och högre måluppfyllelse hos eleverna.

Kontakta oss

Eva-Marie Rudolfsson

Telefon till expeditionen
på Östra skolan
0413-622 80

Blogg

Länk till Eva-Maries blogg.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler