Eslövs kommun logotyp

Catarina Ewerlöf

Catarina Ewerlöf

Catarina är legitimerad lärare
och förskollärare på Stehagskolan.

I mitt arbete med eleverna i skolan är det viktigt att de ska känner trygghet, tillit och gemenskap för att kunna utvecklas och tillgodogöra sig sitt lärande. För att eleverna ska nå högre måluppfyllelse, arbetar jag med lokala pedagogiska planeringar. I dessa presenteras gemensamt framtagna tydliga mål och syften inom olika arbetsområden. För att ge eleverna återkoppling och möjlighet att nå högre mål, använder jag mig av formativ bedömningen. I arbetet med bedömningen, är det viktigt att skapa utrymme för dialog mellan lärare-elev och elev-elev.

Läsinlärningsmetoden som jag använder mig av, är Arne Tragetons modell "Att skriva sig till läsning". Här är användandet av IKT en viktig del av undervisningen. Detta ser jag som ett utmärkt redskap i det dagliga arbetet.  För att medvetandegöra eleverna i sin läsutveckling använder jag mig av Ingvar Lundbergs modell "God läsutveckling".    
 
På vår skola arbetar vi med en klass i varje årskurs och mentorer i klasserna. Jag och förstelärare Kaj Wilhelmsson har ett mycket tätt och nära samarbete. Detta ger utrymme för utvecklande pedagogiska diskussioner. Eleverna har alltid mer än en lärare att tillgå, vilket medför att eleverna känner en stor trygghet och ger möjlighet till variation av grupperingar och innehåll i undervisningen.

Kontakta oss

Catarina Ewerlöf

Telefon till expeditionen
på Stehagskolan
0413-640 73

Blogg

Länk till Catarinas blogg

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler