Eslövs kommun logotyp

Annika Jonsson

Monika Englund

Annika är legitimerad lärare som
undervisar i Idrott och Hälsa
samt Svenska som andraspråk
vid Källebergsskolan.

I min undervisning strävar jag efter att ge eleverna möjligheter att visa sina kunskaper och färdigheter på flera olika sätt. Jag försöker hitta vägar där de är delaktiga i planering och bedömning. Detta leder till att de känner större engagemang i sitt skolarbete. Genom regelbundna samtal med eleverna vill jag också medvetandegöra dem om sin egen roll och sitt eget ansvar för att nå de olika kunskapsmålen.
 
Helhetsperspektivet i elevens lärande är viktigt. Eleverna ska känna att det finns en röd tråd i undervisningen. Det gör att eleverna lättare kan förstå varför de ska lära sig de olika momenten.
 
För mig är det viktigt att skapa goda relationer till eleverna. Jag är övertygad om att i en varm atmosfär där eleverna känner trygghet skapas ett gott klimat för inlärning.

Kontakta oss

Annika Jonsson

Telefon till expeditionen
på Källebergsskolan
0413-627 06

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler