Eslövs kommun logotyp

Läsår 2011-2012

Elever i årskurs 8 fortsatte arbeta med filmprojektet "Se, analysera samt skapa själv", dock med en annan ingång. Den anställda filmpedagogen fungerade under läsåret som handledare och inspiratörer till pedagogerna på skolan. Syftet var att säkerställa att arbetet med att använda filmen som uttrycksmedel skulle fortsätta även efter projektets avslutat. I slutet av läsåret anordnades även detta år en lokal filmfestival med gästföreläsare.

I årskurs 4 genomfördes på nytt projektet "Kroppens fantasi" tillsammans med skådespelare från Expressteatern.

I årskurs 5 fördjupades tidigare läsårs arbete med kroppen som uttrycksmedel. En teaterföreställning ingick också.

Eleverna i årskurs 6 var på en teaterresa till Kristianstad.

För årskurserna 1-3 var temat sagor. Under läsåret föreläste en barnboksförfattare för eleverna samt att eleverna gjorde besök på stadsbiblioteket, med syfte att introducera eleverna i sagans värld. Eleverna fick därefter gestalta sina upplevelser i bilder som sedan ställdes ut på stadsbiblioteket.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler