Eslövs kommun logotyp

Om vår skola

Särskolan är fördelad på två byggnader. Samtliga klasser utom klass 7-9 går numera på Bredablick. Klass 7-9 är placerade i samma byggnad som Norrevång 7-9.

På skolan arbetar speciallärare,specialpedagoger, ämneslärare, assistenter,sjukgymnast, musikterapeut, fritidspedagoger, förskollärare och skolassistent. Skolledningen består av rektor och ledningsgrupp med arbetslagsledare från varje arbetslag.

Vi har ett elevhälsoteam som består av rektor, skolsköterska, skolpsykolog och kurator.

Bredablickskolan har även en samrådsgrupp som består av en förälderrepresentant från varje klass, rektor, kontaktpolitiker samt lärarrepresentant. Samrådsgruppen träffas ungefär 4 gånger under läsåret.

Skolledningens mål med skolan är: VI-känsla: Alla på skolan ska känna att vi är en skola som arbetar mot samma mål, där vi ger varje enskild elev möjlighet att finna sin unika egenart.

Hjälpmedel/ IKT: Både personal och barn ska så långt det är möjligt få tillgång till de hjälpmedel som behövs. Att arbeta med IKT för att öka måluppfyllelsen för våra elever är något vi vill satsa på.

Inkludering och samarbete: De elever som klarar av att vara inkluderade i sitt eget sammanhang ska ha rätt till detta. Ett samarbete med grundskolan ser vi som en självklarhet i och kring elevernas utveckling mot välfungerande samhälls medborgare.

Sidan uppdaterad: 2016-11-08

Kontakta oss

Rektor

Annette Rosenhall
070-516 22 18

Skolassistent

Mona Andersson
0413-622 81

Adress

Bredablickskolan
Norregatan 69
241 34 Eslöv

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler