Eslövs kommun logotyp

Fritidshem


Fritidshem ska erbjudas barn i förskoleklass till och med vårterminens slut det år eleven fyller 13 år i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier eller om eleven har ett eget behov
(14 kap 3-5 § § skollagen).

Elev med föräldraledig eller arbetslös förälder har inte rätt till fritids

Det finns ingen kö till fritidshem, men ansök gärna 14 dagar innan barnet ska börja eftersom det behövs viss handläggningstid.
Ansökningsblankett till fritidslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Plats i fritidshem erbjuds i anslutning till skolan eleven är inskriven på. Om man önskar plats i ett annat fritidshem än det som finns på den skola eleven går i, kan plats i det valda fritidshemmet inte garanteras.

 

Tillfällig plats i fritidshem

Tillfällig fritidshemsplats är för elever som före eller efter skoltid eller på lov tillfälligt är i behov av fritidshemsplats. Tillfällig plats går att få maximalt 5 gånger per läsår och under maximalt 10 dagar i följd. Ansökan ska göras minst 10 dagar i förväg.
Avgift för tillfällig fritidshemsplats är 55 kronor per dag och debiteras alltid för bokad tid.

Behövs tillfällig fritidsplats kontaktar du Placeringsenheten eller rektor på den skola eleven är skolplacerad.


 

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler