Eslövs kommun logotyp

Psykologer

Vårt arbete riktar sig mot barn, ungdomar och personal i förskola, grund-skola och särskola.
 
Det ställs stora krav på personal som arbetar med barn och ungdomar. Många barn och ungdomar har i perioder behov av särskilt stöd för sin utveckling. Personal som arbetar med dessa barn och ungdomar kan behöva konsultation och handledning.
 
Psykologerna arbetar med psykologisk och psykosocial problematik som är skolrelaterad. Arbetet präglas av en helhetssyn på barnet, tidiga insatser, tydliga uppföljningsrutiner - ett arbete som sker i samverkan med föräldrar och personal.

Vi arbetar med:

  • utredning och bedömning av elever i behov av särskilt stöd
  • handledning
  • konsultation/råd och stöd till personal, elever och föräldrar
  • psykologiska utredningar med rekommendationer till åtgärder
  • utbildning i psykologiska frågor
  • kris- och konflikthantering
  • organisationsutveckling
  • samverkan med BUP, HAB, BVC m.m.

Vi deltar i elevvårdsteam och barnteam på skolor och förskolor.

Kontakta oss

Kontakta oss i första hand via förskolans eller skolans rektor!

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler