Eslövs kommun logotyp

Logopeder

Vi hjälper till med det som förskole- och grundskoleverksamheten i kommunen behöver stöd med då det gäller kommunikation i ett brett perspektiv och vi arbetar på både individ-, grupp- och organisationsnivå. Vi arbetar med att förebygga och åtgärda kommunikationssvårigheter genom till exempel:
 

Verksamhetsutveckling

 • Kompetenshöjning i form av utbildningsinsatser
 • Konsultation
 • Bedömning, utredning, testning
 • Utlåtande och intyg

Vi bör kopplas in när förskolans eller skolans egna resurser inte räcker till för att kartlägga och åtgärda problem som rör barn och ungdomar med någon form av tal- eller språkstörning.

I förskolan ger vi i första hand verksamhetsstöd, i förskoleklass och grundskola kan vi även gå in på individnivå. Förutom hjälp med att kartlägga ett problemområde, kan vi ge konkret stöd beträffande hur det pedagogiska arbetet kan utformas för att minska problemen. I samband med elevvårdskonferenser, elevhälsoteam, utvecklingssamtal och konsultationsmöten ger vi vägledning. Vi ger förslag på metoder för att träna och utveckla olika kompetenser och på kompensatoriska åtgärder och alternativa verktyg.

Vid behov utformar vi skräddarsydda utbildningar som kan riktas mot både personal och föräldrar.
 

Vilka barn och ungdomar kan vi hjälpa?

 • Barn och ungdomar i förskola och skola som har svårigheter med något av följande
 • Brister i grammatiken; ordföljd, böjningar, "småord"
 • Svårt att förstå det man hör, problem att följa instruktioner
 • Problem med språkljuden; utelämningar, utbyten eller omkastningar av ljud
 • Avvikande artikulation
 • Svårt att berätta på ett sammanhängande och lättbegripligt sätt
 • Svårt med samtalsregler; att veta när man ska prata med vem och hur.
 • Bristande ordförråd
 • Flerspråklighetsproblematik.

Vi ger även konsultativt stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter.

Kontakta oss

Kontakta oss via din skolas rektor!

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler