Eslövs kommun logotyp

Kuratorer

Skolkuratorn är en del av skolans elevhälsa. Som elev eller förälder kan du vända dig till kuratorn när något bekymrar dig. Vi kan lyssna och ge vägledning i många olika frågor. Det kan handla om situationen i skolan eller hemma, kamrater eller fritid. Vi kan också ge råd om vilka möjligheter det finns för barn/ungdomar och deras familjer att få stöd utanför skolan.
 

Tystnadsplikt

Skolkuratorn har tystnadsplikt, vilket betyder att hon/han inte får lämna ut uppgifter om dig och dina personliga förhållanden utan att du själv har godkänt det.
 

Anmälningsplikt

Enligt socialtjänstlagen är all personal i skolan skyldig att anmäla till socialtjänsten om de, genom sitt arbete, får veta något som kan innebära att en elev far illa. Vid dessa tillfällen upphävs kuratorns tystnadsplikt.

 

 

 

Ekenässkolan

Eva-Maria Månsson

076-723 43 60

 

 

 

Flyingeskolan

Therese Huss

070-972 55 89

 

 

 

Fridasroskolan

Anna Mårtensson

070-811 54 27

 

 

 

Grundsärskolan

Marie Norlin

070-347 63 14

 

 

 

Harlösa skola

Katarina Landh

072-237 81 03

 

 

 

Källebergsskolan

Therese Huss

070-972 55 89

 

 

 

Marieskolan

Tini Kjellin

070-535 49 81

 

 

 

Norrevångsskolan

Cecilia Levin

0413-622 56

 

 

 

Sallerupskolan

Anna Mårtensson

070-811 54 27

 

 

 

Stehagskolan

Gunilla Gerdin

073-038 57 65

 

 

 

Västra skolan

Marie Norlin

070-347 63 13

 

 

 

Ölyckeskolan

Katarina Landh

072-237 81 03

 

 

 

Östra skolan

Gunilla Gerdin

073-038 57 65

 

 

 

Östra Strö skola

Gunilla Gerdin

073-038 57 65

Samtliga skolkuratorer i Eslövs kommun är socionomer med lång erfarenhet av socialt arbete. Den professionella kompetensen omfattar kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap (socialt arbete, sociologi, juridik, socialrätt, psykologi och statsvetenskap) samt socialt förändringsarbete och psykosocialt behandlingsarbete.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler