Eslövs kommun logotyp

Elevhälsans medicinska insats

Elevhälsans medicinska insats ingår i Resursavdelningen, Barn- och elevstödsenheten och har nära samarbete med psykologer, kuratorer, socialsekreterare, logopeder och specialpedagoger. Resursavdelningen når du via kommunens växeln, telefon 0413-620 00 (växeln).
   
Elevhälsans medicinska insats har ändrat inriktning de senaste åren. Årliga kontroller har bytts mot mer förebyggande arbete. En viktig del i det förebyggande arbetet är hälsosamtal, som skolsköterskorna har med både föräldrar och elever för att kunna avgöra var de största behoven finns.
 
Skolsköterskan bedömer vilka elever som ska erbjudas tid till skolläkare eller vid behov remitteras vidare. På så sätt frigörs resurser, som kan sättas in där de bäst behövs.
 
Vår uppgift är att ge råd och hjälp. Och man ska vid behov kunna få extra hälsokontroller på enskilda elever.

Grunduppdrag

Elevhälsans medicinska insats mål är (SFS 1985:1100 kap 14)

 • att följa elevernas utveckling
 • att bevara och förbättra elevernas själsliga och kroppsliga hälsa
 • att verka för sunda levnadsvanor
 • att tillförsäkra elevernas rätt att vid behov söka skolhälsovården

Elevhälsans medicinska insats skall främst vara förebyggande.

Målgrupp
Alla barn och ungdomar från förskoleklass till och med årskurs 9.

Styrdokument
Elevhälsans medicinska insats skall vara i överensstämmelse med Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovård, FN-konventionen om barns rättigheter, FN:s standardregler för handikapp samt de mål som uttrycks i WHO:s "Hälsa för alla år 2000".

Följande lagar, förordningar och planer styr verksamheten:

 • Arbetsmiljölagen
 • Arkivlagen
 • Barn- och familjeplan
 • Hälso- och sjukvårdslagen
 • Likabehandlingsplan
 • Läroplanen
 • Patientjournallagen
 • Sekretesslagen
 • Skollagen
 • Socialstyrelsens föreskrifter om vaccination
 • Socialtjänstlagen

Skolläkarmottagning

Skolläkarens tider är schemalagda hos respektive skolas skolsköterska, som också förmedlar kontakt hos skolläkaren.

Sidan uppdaterad: 2017-03-14

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler