Grundskolan

Grundskolan i Eslöv är indelad i 15 rektorsområden inklusive grundsär-skolan samt rektorsområden för Resursskolor och Modersmålsunder-visning.

Rektorsområde


Varje rektorsområde är indelat i arbetslag där samtliga pedagoger har ansvar för elevens lärande och utveckling. Undervisningen är organiserad både åldershomogent och åldersintegrerat. Läroplanerna - styr verksam-heterna men olika arbetssätt och arbetsformer förekommer för att nå uppsatta mål.

Skolan


I grundskolan finns klasser från förskoleklass upp till årskurs 9. Grund-särskolan har klasser från förskoleklass till årskurs 9. Fritidshem för elever 6-12 år finns på varje rektorsområde med förskoleklass till årskurs 6.
 

Fristående skola


I kommunen finns två fristående skolor, Eslövs Montessorifriskola med elever från förskoleklass till årskurs 6 och Karl-Oskarskolan.

Fristående grundskolor i Eslövs kommun

Eslövs Montessorifriskola
Sidan uppdaterad: 2016-03-21
Publicerad av: 
Bookmark and Share

Kontakta oss

Eslövs kommun, 241 80 Eslöv
Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se
Org.nr: 212000-1173

Besök oss

Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Följ oss