Eslövs kommun logotyp

Placeringsenheten

 

I Eslövs kommun administrerar Placeringsenheten barnomsorgen, som är gemensam för all placering i kommunal regi.
 

Det är till Placeringsenheten vårdnadshavare vänder sig vid:

• Ansökan om plats i förskola eller i pedagogisk omsorg
• Ansökan om fritidshem
• Schema
• Inkomstuppgift
• Uppsägning av plats
• Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid
• Inloggningsuppgifter till e-tjänst för barnomsorg
• Frågor av administrativ karaktär t.ex. blanketter, delad faktura,
   omplacering, barnomsorgsregler och liknande.

Ansökan eller uppsägning av plats, inkomstuppgift och schema görs via e-tjänst för barnomsorg eller via ifylld blankett som skickas till Placeringsenheten.

Frågor som rör verksamheten på förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem (t.ex. inskolning, tillfällig ledighet, utökad vistelsetid eller liknande), ställer du till förskolechef/rektor.

AnvändarID och lösenord fås i samband med första placeringen i barnomsorg i Eslövs kommun.

Kontakta oss

Placeringsenheten

Ann-Catrine Hellman
0413–642 25

Bitte Stavebring
0413-642 26

Besöksadress

Stadshuset
Gröna torg 2
Eslöv

Postadress

Eslövs kommun
Placeringsenheten
Barn och Utbildning
241 80 Eslöv

Mera läsning

Ansök om barnomsorg

E-tjänsterKontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler