Eslövs kommun logotyp

Omsorg på obekväm arbetstid

Har du ditt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter
och/eller helger kan du ansöka om plats i OB-omsorgen.

Behovet av omsorg på obekväm arbetstid måste vara kontinuerligt
återkommande och minst 4 timmar per tillfälle. Du ska även prövat möjligheten att förändra din arbetstid och undersökt andra möjligheter
att tillgodose behovet.

Du ansvarar själv för hämtning och lämning, även om barnet
har annan barnomsorg under dagtid.

Tillsammans med ansökan måste du lämna in följande för att
den ska behandlas:

Handlingar som ska bifogas ansökan om omsorg på obekväm arbetstid:

  • Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid (ansökningsblanketten ska undertecknas av båda vårdnadshavare, oavsett de bor ihop eller inte).
  • Anställningsintyg som styrker att du har anställning på obekväm arbetstid.
  • Ditt arbetstidsschema från arbetsgivaren som styrker din arbetstid.
  • Schema över de tider du behöver ha barnet på obekväm tid.

Tänk på att lämna in fullständigt ifyllda blanketter och underlag vid ansökningstillfället. Ofullständiga handlingar skickas tillbaka i sin helhet för komplettering. 

Kommunen har enligt lag ingen skyldighet att erbjuda omsorg på obekväm arbetstid, det är en utökad service.

Ansökan behandlas om alla handlingar skickats in, med förbehållet att utan motivering avslå ansökan om inte alla kriterier uppfylls för omsorg på obekväm arbetstid. 

Vad kostar det?

Du betalar endast en avgift oavsett om barnet har omsorgsbehov i förskola eller fritidshem under dagtid. Dubbel avgift debiteras aldrig. Avgift betalas månadsvis under hela året, det vill säga även under semester och annan ledighet.

Ansökan skickas till:

Eslövs kommun
Barn och Utbildning
Placeringsenheten
241 80 ESLÖV

Uppsägning

Det är 4 veckors uppsägnin, avgift tas ut under uppsägningstiden

Du skickar in uppsägningsblankett till.

Eslövs kommun
Barn och Utbildning
Placeringsenheten
241 80 ESLÖV

Kontakta oss

Förskolechef

Gull-Britt Swenson
070-320 12 23

Placeringsenheten

Bitte Stavebring
0413-642 26


Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler