Eslövs kommun logotyp

Vetenskap i skolan

Dorota Lembrér är anställd som licentiand inom förskolan som forskar kring små barns lärande och utveckling. Dorota är nu medlem i Vetenskap i skolan (VIS). Nedan presenteras vad ViS är och vad de erbjuder.

Vad är VIS?   

VIS är ett pilotprojekt som drivs med stöd av Skolverket och SKL. Pilot-projektet avser hitta former för att göra forskarutbildade lärares kompe-tenser enkelt tillgängliga för skolan - inte bara den egna skolan, inte bara skolorna i den egna kommunen utan var de än behövs. Tack vare aktuell erfarenhet av både undervisning i skolan och forskning har de forskar-utbildade lärarna en unik kompetens. Än så länge utgör de dock en alltför lite utnyttjad resurs, vilket uppfattas som en missräkning på många håll (både på nationell nivå, på kommunal nivå då vissa kommuner satsat mycket på kommun-licentiander/doktorander samt bland många av de forskarutbildade lärarna själva).

I uppdraget ingår också att kartlägga vilka lärare med forskarutbildning som finns i Skåne, att lägga upp en databas med personer/kompe-tenser som står till förfogande och att skapa en effektiv förmedlings-organisation. Siktet är inställt på att erbjuda långsiktigt hållbara, ekonomiskt attraktiva lösningar.            

Vad erbjuder VIS?

VIS erbjuder "skolutveckling på vetenskaplig grund", bl a

  • lärarfortbildning
  • analyser
  • mentorskap/coachning (t ex för skolledare)
  • ledarskapsutveckling
  • utveckling av skolmiljön

VIS-databasen

På VIS hemsida läggs en kompetensdatabas upp. Utbildningsförvaltningar och skolor ska där kunna söka efter personer som de kan engagera för olika insatser.

Behoven hos förvaltningar och skolor kan till stor del förväntas vara lik-artade. Vi tror därför att det vid sidan av helt skräddarsydda lösningar behövs moduler och paket (bestående av innehåll, upplägg, medverkande) som kan anpassas i detalj till beställarnas behov.

Garanterat VIS?

VIS-läraren är forskarutbildad eller under forskarutbildning. Läraren har antingen en licentiatexamen eller har kommit så långt i sin forskarutbildning att läraren är minst halvvägs i sin doktorsexamen.VIS-läraren är certifierad genom intern kompetensutveckling.

Genom att anlita en VIS-lärare tar också beställaren tillvara den satsning stat och kommun gjort på att forskarutbilda verksamma lärare.

Organisation, med mera

Pilotprojektet leds av Forskningsnätet Skåne och FoU Skola/Kommun-förbundet Skåne och drivs av VIS, Vetenskap i Skolan, ett producent-kooperativ utan vinstsyfte. VIS är den förmedlingsorganisation där skolorna kan beställa tjänster av de forskarutbildade lärarna. Lärarna fortsätter att undervisa och forska och arbetar med VIS på tjänstledig tid eller fritid.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler