Eslövs kommun logotyp

Inkludering

Flera mellanstatliga överenskommelser inklusive FN:s konvention om barnets rättigheter slår fast att alla barn har rätt till utbildning och också rätt till stöd för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Skolan ska ge plats för alla barn. När barn med olika bakgrund och olika förutsättningar får mötas kan solidariteten byggas upp.

Specialpedagogik i förskolan - från medicinska diagnoser till problemorienterat synsätt

Studie av Nina Mohss, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, vars syfte är att ge en bild av specialpedagogiken i förskolan. Studien visar att förskollärarna är en viktig del av den pedagogiska processen - de "gör" specialpedagogiken i förskolan. Det är också tydligt att specia-lpedagog och förskollärare utgår från ett problem istället för en diagnos i det specialpedagogiska arbetet.

— Det innebär att diagnoser inte behövs för att få stöd och hjälp i förskolan. Mycket av det specialpedagogiska arbetet i förskolan kan och bör också göras förebyggande. Man arbetar så att säga för att barn inte ska hamna i gruppen barn i behov av särskilt stöd, berättar Nina Mohss.

Social delaktighet inte självklart i förskolan,

avhandling av Eva Melin, Stockholms universitet
Enligt FN:s Barnkonvention har barn rätt att vara delaktiga i det som rör deras liv. Eva Melin har undersökt hur barns sociala delaktighet ser ut i förskolan och konstaterar att det skiljer sig mellan olika förskolor.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler