Eslövs kommun logotyp

It och ipads.

När använder barnen ipads?

Ipads är tillgängliga för barnen.

Vad gör barnen vid ipads?

 • spelar pedagogiska spel
 • lägger pussel
 • lyssnar på sagor
 • lyssnar på musik
 • tittar på bilder och filmer från förskolan
 • utforskar och söker information tillsammans med pedagog

Hur jobbar Trollhassel med smartboard/ipads?

Vi är i början av vårt utforskande kring It i vårt pedagogiska arbete.
Vi använder den interaktiva smartboarden  i vårt arbete för gemensamma upplevelser tillsammans med barnen. Just nu använder vi den till att bland annat visa filmer och foto från förskolan för barnen.
Vi pedagoger använda oss av ipads vid utvecklingssamtal då vi visar dokumentation/film för föräldrarna. Även vid föräldramöten använder vi oss av ipads/smartboard.

Mål i Lpfö 98/rev 2010: Förskolan ska sträva efter att varje barn:

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska  hur enkel teknik fungerar
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner
 • utvecklar sin matematiska förmåga.

Lokal arbetsplan IKT (informations-och kommunikationsteknik) för förskolorna Stehags rektorsområde:
- Vi ska alltid tillsammans med barnen analysera,ifrågasätta och kritiskt granska den sökta informationen vi får fram på internet.

Instagram är öppet endast  för våra föräldrar. Om du vill följa oss på instagram så meddela oss. Vår tanke är att försöka lägga ut några inlägg i veckan. Gör så här:

 • meddela oss ditt instagramid
 • leta upp oss på instagram
 • skicka följarförfrågan till oss och vi godkänner dig så fort vi fått meddelande om ditt instagramid
 • nu kan du se våra inlägg
 • tänk på att du låser ditt instagramid så att bara de du väljer kan följa dig.

Kontakta oss

Förskolechef

Ulrika Christensson
0413-640 71
076-846 77 61

Skolassistent

Jeanette Larsson
0413-640 73

Adress

Trollhassel, uteförskola
Bygdegårdsvägen 9
241 74 Stehag
0413-640 66

Mera läsning

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Planeringsdagar 2018

9 april   18 jun

Förskolan är stängd för planering och utvärdering.

Giftfri förskola

Målet är att minimera expo-neringen av kemikalier på våra förskolor.
Mer information...

Föräldraenkäter

Klicka här för att se enkät-resultat.

Länk

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler