Eslövs kommun logotyp

Lönnebo förskola

   
På Lönnebo arbetar vi i lärmiljöer istället för avdelningar.

Vi har lärmiljöerna:

  • Matte,
  • Drama,
  • Skapande,
  • Natur/Ute

Vi har också en miljö för de yngsta barnen med egna pedagoger under merparten av dagen. Det ger en trygg början på förskoletiden.

Barns naturliga lust att lära tas på detta sätt tillvara och genom att barnen ingår i olika sociala sammanhang ges de möjlighet att lära av varandra.

Vi anser att barn är medmänniskor men även individer med olika kompetenser som även har behov av närvarande vuxna som ser, lyssnar och bekräftar dem. De utvecklas olika fort och i olika takt och de behöver bemötas utifrån sina egna förutsättningar.

Barnen har möjlighet att påverka sin dag på förskolan genom att de själva får välja aktivitet i lärmiljöerna efter intresse, kompetens och behov. Barns tankar och funderingar är viktiga och betydelsefylla och pedagogerna tar tillvara och utmanar deras funderingar genom vårt Bifrostinspirerade och utforskande arbetssätt. Vi har tillit till barns förmågor och låter deras egna planer, fantasier och kreativiteter ta sig uttryck i våra lärmiljöer.

Barnen har medbestämmande i miljöerna genom att pedagogerna utvecklar dessa utifrån observationer, dokumentationer och samtal med barnen. I dessa ser och hör vi vad barnen uttrycker samt vilka behov som finns.

Vårt arbetssätt, vår kunskapssyn och barnsyn faller väl in i läroplanens grundtankar och vårt uppdrag och ansvar gentemot barn och föräldrar.

Kontakta oss

Förskolechef

Anette Rasmusson
0413-641 52
070-284 49 80

Skolassistent

Patricia Strumbecker
0413-641 50

Adress

Lönnebo förskola
Storgatan 23
241 62  Löberöd
0413-641 70
072-5258034

Mera läsning

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Planeringsdagar vt 2018

12 februari
16 mars
Förskolan är stängd för planering och utvärdering.

Giftfri förskola

Målet är att minimera expo-neringen av kemikalier på våra förskolor.
Mer information...

Föräldraenkäter

Klicka här för att se enkät-resultat.

Länkar

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler