Eslövs kommun logotyp

Birkebo förskola

Birkebo förskola bedriver en Reggio Emilia inspirerad verksamhet. Här ges barnen möjlighet att vara aktiva medskapare i sin egen utveckling. Barnen får möjlighet att vara delaktiga och påverka vad vi gör och erbjuds varierande miljöer för lärande. Barn är resursrika, nyfikna, kompetenta och därför utmanar vi barnen att på olika sätt uttrycka sig och upptäcka känslan av "Jag kan".

Vi arbetar medvetet med att ta tillvara barnens olikheter för att bygga en lärorik verksamhet där alla känner sig trygga och har roligt. Samarbete mellan barn, föräldrar och pedagoger ser vi som nödvändigt för att ta tillvara barnets möjlighet till utveckling och lärande.

Birkebo förskola har två avdelningar

  • Blåbär, här går de barn som är 1 - 3 år
  • Lingon, här går de barn som är 3 - 5 år

På förmiddagen arbetar vi avdelningsvis med projekt/tema. På eftermiddagen är det barnens intresse som delar grupperna, allt för att få så meningsfylld och rolig dag som möjligt. Vi vill lyfta fram att barnen ska känna sig trygga och även få möta utmaningar på vår förskola.

Den pedagogiska verksamheten följer en "röd tråd" genom alla grupperna med ett gemensamt tema. All verksamhet vilar på de mål och riktlinjer som finns angivna i Läroplan för förskolan, Lpfö-98, samt i Barn- och familjeplanen för Eslövs kommun.

Bornholmsmodellen

Huvudsyftete med Bornholmsmetoden är att stärka den språkliga, särskilt den fonologiska medvetenheten hos barn innan de börjar med läsinlärningen. Detta görs genom systematiska språklekar.

Viktigt för dig som förälder att veta!

Alla som arbetar i förskolan har tystnadsplikt. Detta innebär att ingenting får yppas om enskilda barns personliga förhållanden. Tystnadsplikten gäller även efter anställningens slut.

Kontakta oss

Förskolechef

Carina Freitas
0413-624 30
070-626 93 75

Bitr. förskolechef

Tagred El-Haj
046-71 37 43
073-230 27 99

Skolassistent

Birthe Henningsson
046-71 37 31

Adress

Birkebo förskola
Karl Axels väg 23
241 64 Harlösa
046-71 37 40

Mera läsning

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Planeringsdag vt 2018

9 februari
11 juni
Förskolan är stängd för planering och utvärdering.

Föräldraenkäter

Klicka här för att se enkät-resultat.

Giftfri förskola

Målet är att minimera expo-neringen av kemikalier på våra förskolor.
Mer information...

Länkar

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler