Eslövs kommun logotyp

Pedagogisk inriktning


Reggio Emilia

Västerbo har en utpräglad inspiration från Reggio Emilias arbetssätt. Reggio Emilia är inte en pedagogik som man kan kopiera, utan snarare en filosofi som man inspireras av i sitt pedagogiska arbete. Det är är ett arbetssätt som ständigt förnyas och utvecklas. Man inspireras av grundtankar och utvecklar den i arbetslaget tillsammans med barnen. Detta innebär att pedagogen ser barnet som en kompetent och delaktig individ, ett barn som kan. Pedagogen ser sig själv som en medforskare och inspiratör, med utgångspunkt från barnets egna frågor och intresse i projeket.

Barnets lärande dokumenteras löpande genom anteckningar, bilder och filmer. Pedagogen använder sedan dokumentationen i syfte att tydliggöra för barnet dess lärande och utveckling, samt för utvärdering i sitt eget pedagogiska arbete.
Dokumentationen sker genom bild, text, film samt ögonblicksbilder på Instagram, där ni föräldrar direkt får ta del av händelser i vardagen på förskolan.

Lärmiljöer

För att främja barnens nyfikenhet och upptäckarglädje har vi inrättat olika lärmiljöer exempelvis ateljé, bygg- och konstruktionsrum, ljusrum samt restaurang. Miljöerna är föränderliga och utformas utifrån barnens intresse just nu. Vi ser också vår gård som en pedagogisk miljö med stora möjligheter. Barnen är delaktiga i processen att skapa nya miljöer och pedagogerna lyssnar på deras idéer och förslag. 

www.reggioemilia.se


Entreprenöriella lärandet i förskolan

Under läsåret 2013/2014 startade ett utvecklingsprojekt för pedagogerna på Väters förskoleområde kring det entreprenöriella lärandet utifrån sökta medel från Skolverket.

Det entreprenöriella lärandet är ett pedagogiskt förhållningssätt som bland annat handlar omatt utveckla och stödja barnens intresse, motivation, självständighet och kreativitet.

Mera läsning

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Planeringsdagar vt 2018

16 februari                         24 maj

Förskolan är stängd för planering och utvärdering av verksamheten dessa dagar. Vid behov av omsorg meddelas detta förskolan senast två veckor innan och barnet placeras i annan verksamhet.

Datum för Kvällsmöte

24 januari 17.00-19.30
8 februari 17.00-19.30        27 februari 17.00-19.30    14 mars 17.00-19.30
19 april 17.00-19.30          14 maj 17.00-19.30             7 juni 17.00-19.30

Har du behov av omsorg för ditt/dina barn efter klockan 16.45 angivna dagar, meddela förskolan detta senast två veckor före.

Giftfri förskola

Målet är att minimera expo-neringen av kemikalier på våra förskolor.
Mer information...

Föräldraenkäter

Klicka här för att se enkät-resultat.

Länkar

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler