Eslövs kommun logotyp

Föräldraenkäten

Resultat av föräldraenkäter

Syfte
Metod för att följa upp och utvärdera målen i läroplan och verksamhetsplan i syfte att utveckla verksamheten.

När
Februari varje år.

Hur
Digitalt via Defgo/annat enkätprogram, på sikt koppling till Rexnet. Pappersvariant till föräldrar med annat modersmålsstöd tills vi löst detta i Defgo/Rexnet.

Språk
Albanska, Arabiska, Engelska, Kurdiska, Makedonska, Polska, Somaliska och Thai.

Redovisning av resultatet
Återkopplingen till föräldrar ska vara genomförd innan sommaren. Resultatet på frågorna men inte de öppna svaren redovisas på kommunens hemsida. De öppna svaren återkopplas till föräldrarna på samråd/föräldramöten.

Arbetsgrupp
Mattias Carlsson, Lennart Svensson och Ulrica Clivemo

Tidsplan
OktoberEnkätfrågorna revideras i förskolans ledningsgrupp och synpunkter från föräldrar samlas in via förskolonas samverkansråd.
Nov/decemberEnkäten bearbetas i enkätprogrammet samt översätts till andra språk.
JanuariSammanställning av föräldrarnas e-postadresser skickas till förskolorna för uppdatering.
FebruariEnkäten skickas ut till föräldrarna via mail.
MarsSammanställning av resultat publiceras på kommunens och förskolornas hemsidor.
April/majÅterkoppling av resultatet till förälrar på samråd och föräldramöte.
SeptemberResultatet, analys och förbättringsåtgärder skickas till Barn- och familjenämnden enligt interkontrollplanen.

Kontakta oss

Förskolechef

Gull-Britt Swenson
0413-628 67

Skolassistent

Lina Andersson
0413-623 90

Adress

Karlavagnens förskola 
Stora Björn
Sockenvägen 4
241 37 Eslöv
0413-625 28
072-51 40 298

Mera läsning

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Planeringsdagar 2018

- 1 juni
- 20 september
Förskolan är stängd för planering och utvärdering.

Föräldraenkäter

Klicka här för att se enkät-resultat.

Giftfri förskola

Målet är att minimera expo-neringen av kemikalier på våra förskolor.
Mer information...

Länkar

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler