Eslövs kommun logotyp

Pedagogisk inriktning

"Den lärande leken"

Att leka är att lära på ett lustbetonat sätt
 

Lek

Vi arbetar med den skapande leken, organiserade leken, rolleken, den ensamma leken och med regelleken för att stimulera tex den språkliga utvecklingen, den matematiska förmågan, den sociala kompetensen, bearbetning och förståelse samt utvecklande av motoriken.
 
Nedan följer punkter som skapar grunden i det arbete vi utför tillsammans medbarnen:

  • Genom leken skaffar barnet sig kunskaper om sig själv, sin omvärld och om demänniskor och ting som det möter i denna värld.
  • Barnet prövar föremål och situationer i sin lek.
  • Leken främjar barns fysiska och psykiska välmående.
  • Genom leken utvecklas barnet motoriskt, emotionellt, socialt och intellektuellt — ilekens form tränas alla dessa delfunktioner samtidigt.
  • Barnet ger genom leken uttryck för sina upplevelser, fantasier och känslor.
  • Genom leken tränar och utvecklar vi barnets matematiskaoch språkliga färdigheter.
  • Alla dessa kunskaper och färdigheter är nödvändiga för att vi ska kunna samspela med andra människor. Lek och andra aktiviteter är arenor där barn får möjlighet att erfara det de förväntas lära sig.

Alla dessa kunskaper och färdigheter är nödvändiga för att vi ska kunna samspela med andra människor. Lek och andra aktiviteter är arenor där barn får möjlighet att erfara det de förväntas lära sig.

Kontakta oss

Tf förskolechef

Soffi Domefalk
070-238 14 51

Skolassistent

Malin Kennerberg
0413-621 39

Adress

Lapplandsvägen 9
241 34  Eslöv
norrebo@eslov.se
072-576 30 48

Mera läsning

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föräldraenkäter

Klicka här för att se enkät-resultat.

Planeringsdagar ht 2018

29 januari
16 april


Förskolan är stängd för planering och utvärdering.

Giftfri förskola

Målet är att minimera expo-neringen av kemikalier på våra förskolor.
Mer information...

Länkar

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler