Eslövs kommun logotyp

Pedagogisk inriktning

Reggio Emilia

Förskolverksamheten på Kunskapshuset arbetar utifrån Reggio Emilia filosofin som bygger på tron på människans möjligheter, en respekt för barnet och en övertygelse att alla barn föds rika och intelligenta med en inneboende drivkraft att utforska världen. Det är ett arbetssätt som uppmuntrar tron på den egna förmågan, olikhet, solidaritet och samarbete. Reggio Emilia är en filosofi som ständigt förnyas och utvecklas, med barnens tankar som utgångspunkt och i takt med det moderna samhällets snabba förändring. Pedagogen ser sig själv som en medforskare och inspiratör, med utgångspunkt från barnets egna frågor och intresse i projekten.

Rättighetsbaserad förskola

Rättighetsbaserad skola/förskola är en modell som ökar barns medvetenhet och stärker deras kunskaper om sina rättigheter, sin delaktighet och sitt inflytande samt att det ger barnen bra strategier för att hantera socialt samspel.

Modellen bygger på FN's barnkonventionenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster fyra grundstenar; Medvetenhet, Inflytande, Lärande och Samverkan och som går hand i hand med vår likabehandlingsplan.PDF (pdf) Jämsides med dessa har alla som befinner sig i verksamheterna ett gemensamt ansvar och mål.

Mer information om hur modellen fungerar och vilka steg det finns hittar du på UNICEF hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lärmiljöer

Tillsammans med barnen arbetar pedagogerna fram olika lärmiljöer, miljöerna är föränderliga och utformas utifrån barnens intresse just nu. Vår utemiljö ser vi också som en pedagogisk miljö med stora möjligheter.

Våra lärmiljöer:
Atelje
Bygg och konstruktion
Samhället
Kommunikationsrum
Natur och teknik
Torget
Utesov

Kontakta oss

Förskolechef

Karolina Åkesson
0413-621 15
070-225 21 60

Skolassistent

Madeleine Svensson
0413-628 11
070-141 11 32

Adress

Kunskapshusets förskola
Östergatan 17
241 39 Eslöv

Hemvister

Barn 1-2 år
0413-629 10

Barn 3 år
0413-629 11

Barn 4-5 år
0413-629 13

Mera läsning

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Planeringsdagar vt 2018

16 februari
24 maj
Förskolan är stängd för planering och utvärdering.

Giftfri förskola

Målet är att minimera expo-neringen av kemikalier på våra förskolor.
Mer information...

Föräldraenkät

Klicka här för hämta enkätresultat.

Länkar

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler