Eslövs kommun logotyp

Inskolning

Inskolningen anpassas efter barnets och familjens behov. Vi bjuder in vårdnadshavare till en informationsträff där man får möjlighet att träffa andra föräldrar samt barnets ansvariga pedagoger. Här får man den första informationen om Kunskapshusets arbetssätt. Därefter bjuds vårdnadshavare och barnet in till en besöksdag på förskolan veckan innan inskolningen startar. Under besöksdagen får vårdnadshavaren tillsammans med sitt barn delta i verksamheten och de dagliga rutinerna.

Barnets ansvarspedagog tar emot vårdnadshavaren och barnet på morgonen och informerar kort om förskolan och aktiviteterna under dagen. Vid slutet av dagen planerar ansvarspedagogen tillsammans med vårdnadshavaren barnets inskolning. Under besöksdagen får vårdnadshavaren en informationsmapp om förskolan och dess rutiner och regelverk. Innehållet i informationsmappen finns även tillgänglig på Kunskapshuset hemsida.

Barnets ansvarspedagog har huvudansvaret för barnets inskolning, men även övriga pedagoger är delaktiga. Redan placerade barn är också delaktiga i inskolningen av nya kamrater bland annat genom att visa förskolan, dagliga rutiner med mera sett ur barnets perspektiv.

Överinskolning

Överinskolning av åldersgrupper sker successivt under våren. Överinskolningen sker individuellt beroende på barnets mognad och intressen. De nya lärmiljöerna besöks under våren, vistelsen i miljöerna ökar gradvis men barnet behåller sin hemvist under hela våren. Hela gruppen flyttar över till sina nya miljöer i augusti, barnen flyttar själv tillsammans med vårdnadshavare och pedagoger över sina personliga saker till de nya miljöerna. Vid överflyttningen kommer en av ansvarspedagogerna att följa med gruppen och kommer att tillsammans med ytterligare en för barnet välkänd pedagog att följa gruppen under resterande tid på förskolan.

Kontakta oss

Förskolechef

Karolina Åkesson
0413-621 15
070-225 21 60

Skolassistent

Madeleine Svensson
0413-628 11
070-141 11 32

Adress

Kunskapshusets förskola
Östergatan 17
241 39 Eslöv

Hemvister

Barn 1-2 år
0413-629 10

Barn 3 år
0413-629 11

Barn 4-5 år
0413-629 13

Mera läsning

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Planeringsdagar vt 2018

16 februari
24 maj
Förskolan är stängd för planering och utvärdering.

Giftfri förskola

Målet är att minimera expo-neringen av kemikalier på våra förskolor.
Mer information...

Föräldraenkät

Klicka här för hämta enkätresultat.

Länkar

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler