Eslövs kommun logotyp

Pedagogisk inriktning

Vi arbetar utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt där det kompetenta barnet är i fokus. Vi lägger stor vikt vid att varje barn känner tilltro till sin egen förmåga och är delaktiga i sitt eget lärande utifrån sina egna förutsättningar.  Det handlar om att utveckla och stödja barnets intresse, nyfikenhet, motivation, självständighet och kreativitet.

Dannemannen är en Grön flagg certifierad förskola, där vi lägger stor vikt vid miljöfrågor och hur vi tillsammans värnar om vår natur och miljö. Hållbar utveckling. Arbetssättet i Grön flagg bygger på att alla, både pedagoger och barn/ungdomar, arbetar aktivt och långsiktigt med hållbar utveckling utifrån mål och riktlinjer i läroplanen.

Vill du veta mer om Grön Flagg, klicka här för att komma till deras webbplats.

Verksamheten har en Likabehandlingsplan där visionen är att alla barn ska känna sig trygga och bli respekterade för den de är oavsett kön, könidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Alla barn ska behandlas på lika villkor. Vi ska skapa en trygg miljö för barnen där deras självkänsla kan växa och där nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling råder.

Ett sätt att lyfta Likabehandlingsplanen och dess innehåll som en naturlig del i hela verksamheten, då använder vi oss av värdegrundsprojektet Snick och Snack- Vännerna i kungaskogen. Snick och Snack är en värdegrundande sagobok som lyfter ledord som vänskap, samarbete, mångfald, oliktänkande, olika händelser, möten, empati, hälsa, miljö, livsstil, djur, natur och teknik.   

Som medforskande pedagog är det viktigt att man är vägledande vilket innebär att man är här och nu i sitt utforskande tillsammans med barnen. För oss är det viktigt att bemöta barnen, vi ställer öppna frågor som får barnen att tänka själva  och kring sitt handlande och öppnar upp för en dialog. Alla barn har rätt till sina tankar samt åsikter och funderingar och därför ska de få uttrycka dessa.

Entreprenöriella lärandet i förskolan

Under läsåret 2013/2014 startade ett utvecklingsprojekt för pedagogerna på Väters förskoleområde kring det entreprenöriella lärandet utifrån sökta medel från Skolverket.

Det entreprenöriella lärandet är ett pedagogiskt förhållningssätt som bland annat handlar om att utveckla och stödja barnens intresse, motivation, självständighet och kreativitet.

Område västrers förskolor har ett gemensamt instagramkonto som är öppet forskoleomradevaster där får ni insyn i hela områdets verksamhet.

Kontakta oss

Förskolechef

Karolina Åkesson
0413-62115
070-225 21 60

Biträdande förskolechef

Mia H Östlund
073-422 03 40

Skolassistent

Madeleine Svensson
0413-628 11
070-141 11 32

Besöksadress

Dannemannen förskola
Kronovägen 5
241 35 Eslöv
0413-624 16

Mera läsning

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Planeringsdagar vt 2018

16 februari
24 maj

Förskolan är stängd för planering och utvärdering av verksamheten dessa dagar.  Vid behov av omsorg meddelas detta förskolan senast två veckor innan och barnet placeras i annan verksamhet.

Klicka här för information om personalens arbets-platsträffar och husmöten.

Har du behov av omsorg för ditt/dina barn efter klockan 16.45 angivna dagar, meddela förskolan detta senast två veckor före aktuell dag.

Förskoleområde Väster och Dannemannens förskola ingår i övningsförskole-projektet  i samarbete med Malmö Högskola. Detta innebär att vi kommer att ta emot ett större antal lärar-studenter under deras utbildningstid. För att skapa goda förutsättningar för studenternas lärande så kommer de i samarbete med barn, föräldrar och verksamhet att göra sina uppgifter och undersökningar i verksamheten.

Giftfri förskola

Målet är att minimera expo-neringen av kemikalier på våra förskolor.
Mer information...

Föräldraenkäter

Klicka här för att se enkät-resultat.

Länkar

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler