Eslövs kommun logotyp

Pedagogisk inriktning

Vi arbetar med kreativitet som grundsten och där leken är en viktig byggsten. Detta innebär att verksamheten grundar sig på barnens intressen och kunskaper och att vi bygger vidare på detta.
Vår pedagogik har sin grund i Läroplan för förskolan och Kommunens verksamhetsplan.
 
Under leken tillgodogör sig barnet kunskaper på ett lustbetonat sätt.
Leken kan delas in i minst fem områden: rolleken, ensamleken, bredvidleken, regelleken och den skapande leken.
Under leken:  

  • bearbetar barnet upplevelser och intryck, dvs leken främjar barnets psykiska välmående.            
  • skaffar barnet sig kunskaper om sig själv, sin omvärld och om de människor och ting som det möter i omvärlden och barnet utvecklar därmed sin empati.
  • utvecklar barnet sin kreativitet, fantasi, språk och matematiska förmåga.
  • utvecklar barnet sin motorik, dvs leken främjar barnets fysiska välbefinnande.
  • utvecklar barnet den sociala kompetensen där barnet lär sig samspela med kamrater och känna empati och lär sig de sociala spelreglerna, som t ex turtagande.

Kontakta oss

Förskolechef

Lennart Svensson
0413-622 11
070-688 63 13

Skolassistent

Helén Rosenkvist
0413-623 46

Adress

Åkerbo förskola
Tågarpsvägen 17 - 21
241 35 Eslöv
0413-624 71

Avdelningar

Mera läsning

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Planeringsdagar vt 2018

31 januari
1 juni
Förskolan är stängd för planering och utvärdering.

Giftfri förskola

Målet är att minimera expo-neringen av kemikalier på våra förskolor.
Mer information...

Länkar

Föräldraenkäter

Klicka här för att se enkät-resultat.

Dokument

Vår pedagogiska inriktning,öppnas i nytt fönster bygger bl a på Läroplan för förskolan.öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler