Eslövs kommun logotyp

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är  en verksamhet där barn tas omhand i personalens eget hem (traditionellt familjedaghem/dagbarnvårdare/dagmamma).

Pedagogisk omsorg erbjuds istället för förskola och vänder sig till barn mellan 1-6 år. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.

Pedagogisk omsorg kan bedrivas i kommunal eller enskild regi. Kommunen ska sträva efter att erbjuda ett barn pedagogisk omsorg istället för förskola om barnets vårdnadshavare önskar det

Skillnader jämfört med förskola

 •    Förskolan är en skolform. Pedagogisk omsorg är en verksamhet som
     vårdnadshavare kan välja för sitt barn istället för förskola.
 •    Förskolan styrs av läroplaner. Förskolans läroplan ska
     vara vägledande för pedagogisk omsorg.
 •    I förskola ska det finnas högskoleutbildad personal, till
     exempel förskollärare. I pedagogisk omsorg ska det finnas personal med
     utbildning eller erfarenhet av arbete med barn.
 •    I förskola bedrivs undervisning och utbildning

I Eslövs kommun finns det 6 kommunala dagmammor och en aktör i enskild regi.

Familjedaghem - kommunala dagmammor

Christella barnomsorg - enskild regi

 

 

Föräldraenkät 2017

Klicka härPowerpoint (powerpoint, 1.5 MB) för att hämta enkätresultatet.

Sidan uppdaterad: 2018-01-29

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler